Netcongestie: ‘Piekbelasting is het grootste probleem’

Het stroomnet zit vol. Twaalf jaar geleden kondigde de Autoriteit Consument en Markt dit probleem al aan. Er werd toen veel bezuinigd en het toenmalige kabinet besloot geen grote uitgaven te doen. De gedachte was: we lopen het wel in als het nodig is. Maar ineens was er een oorlog in Oekraïne. De gasprijzen stegen hard en men is massaal gaan elektrificeren. 

Hoogspannings net voor een ondergaande zon

Inmiddels zijn de gevolgen merkbaar, ook voor de Rijksoverheid. “Als je structureel te veel gebruikt, kan de netbeheerder je afsluiten”, vertelt Marjon Bosman, programmamanager duurzaamheid bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). “Het grootste probleem is de piekbelasting. Dat zijn de uren van de dag waarop een kantoor, een gevangenis of een kazerne de meeste stroom nodig heeft. Voor die pieken dient iedereen een hoge vermogensaanvraag in bij de netbeheerder om zeker te zijn van de maximaal benodigde hoeveelheid stroom. Vergelijk het met een handdoekje neerleggen bij het zwembad om een plek te claimen. Voor al die pieken samen is gewoonweg geen capaciteit.” 

Gelukkig zijn er oplossingen, blijkt uit onderzoek dat CE Delft voor het RVB heeft gedaan. Bewustwording is de eerste stap in de aanbevelingen. Aan de hand van drie RVB-casussen in het onderzoek zijn ook verschillende technische oplossingen voorgesteld. “We moeten andere oplossingen bedenken dan het verzwaren van het net, want dat duurt nog zeker tien jaar”, legt Marjon uit.

Lees het artikel via deze link