De circulaire doelen van het Rijk

Het is je vast niet ontgaan: we zitten middenin de Week van de Circulaire Economie. Een circulaire economie is essentieel om de uitputting van de aarde te stoppen en slimmer met onze grondstoffen om te gaan. De Rijksoverheid heeft voor haar eigen organisatie als doel om het gebruik van primaire grondstoffen met 50% te verminderen in 2030 en om in 2050 volledig circulair te zijn. Bekijk op https://www.denkdoeduurzaam.nl/doelen/circulariteit welke doelen het Rijk concreet heeft en hoe ze eraan werkt.

Een sticker op de grond met de tekst: "Circulaire economie is geen toekomst, het is vandaag"

Het werken aan een circulaire bedrijfsvoering is een belangrijke opdracht voor het Rijk. Net als andere organisaties in Nederland volgen we daarbij de ambities in het Klimaat- en Regeerakkoord en het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2030.
 
De inkoop van goederen en diensten draagt in belangrijke mate bij aan een circulaire rijksoverheid. Daarom is circulariteit ook een doel in de rijksinkoopstrategie die het kabinet in 2019 vaststelde: Inkopen met Impact.