Feiten & cijfers over catering

We willen 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 en volledig circulair zijn in 2050, onder meer in de catering. Ook hier zetten we onder andere in op een vermindering van de CO₂-uitstoot, maar ook op tegengaan van verspilling. De geschatte CO₂-uitstoot van de catering van het Rijk bedraagt 24 kiloton. Ook op het gebied van catering zijn we verschillende projecten gestart om duurzaamheid en circulariteit te stimuleren.

In 2019 formuleerde het Rijk een visie op circulaire catering. De visie richt zich onder meer op de inkoop, waarbij we kiezen voor producenten die circulaire principes toepassen of daar maximaal naar streven. Bij de productie kijken we onder andere naar verpakking (bijv. recyclebaar, biobased en zo min mogelijk monoverpakkingen). Reststromen, zoals koffiedrab, tomatenstengels en oud brood, worden hergebruikt. Lees hier het heldenverhaal over circulair inkopen.

Overal waar de keten nog niet gesloten is en afval ontstaat, zoeken we naar een oplossing. Zo worden bijvoorbeeld groente-, fruit- en broodafval als veevoer ingezet voor het produceren van melk, en zorgen we ervoor dat koffiedrab kan worden gebruikt voor het kweken van Oesterzwammen. Het verminderen van wegwerpplastic door koffiebekers is ook een belangrijk aandachtspunt. Hiervoor worden momenteel oplossingen getest.

Restafvalpercentage verminderen

De Rijksoverheid had als doel om per 31 december 2020 maximaal 35 procent restafval van het totale afval van de aangewezen Rijkskantoren (PPS-constructies en huurpanden vallen buiten de scope van Afvalzorg en Grondstoffenmanagement) over te houden. Dat is exclusief papier en karton. Gedurende de COVID-19-periode verhoogden we deze doelstelling naar 45 procent, omdat vooral de cateringfaciliteiten gesloten zijn. Het restafvalpercentage voor 2020 daalde wel, maar de uiteindelijke doelstelling is niet gehaald. Voor 2020 bedroeg dit percentage 56 procent.

Een aantal voorbeelden van duurzame bedrijfsvoering in de catering:

  • De koffie bij Rijkswaterstaat is niet alleen heerlijk, maar ook eerlijk voor de koffieboeren en duurzaam geproduceerd. Twee jonge sociaal ondernemers wonnen hiervoor de aanbesteding in samenwerking met Selecta Nederland.
  • De IND heeft het bieden van een werkplek aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opgenomen als voorwaarde in het contract met cateraar Albron. Zo kregen twee medewerkers een passende werkplek. Een jobcoach biedt ondersteuning.

Lees meer

Zijn we al goed op weg of moet er meer gebeuren? Bekijk wat de doelen op cateringgebied zijn.