Rijksbrede MVI-criteria geüpdatet voor inkoop met impact

De landelijke criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) zijn geüpdatet, en nu beschikbaar via de MVI-criteriatool. Inkopende overheidsorganisaties kunnen op www.mvicriteria.nl deze actuele MVI-criteria voor veel verschillende productgroepen zoeken en selecteren. De Rijksoverheid stelt deze criteria beschikbaar om inkopen met impact te ondersteunen.

Beeld: Pixabay

Dit doet het Rijk al jaren, om zo de inkoopkracht van overheden te benutten voor de duurzame transitie van Nederland. Het Rijk stelt daarvoor criteria beschikbaar via de MVI-criteriatool. Deze tool ondersteunt duurzame en innovatieve inkoop, helpt om ambities concreet te maken en draagt bij aan een uniforme uitvraag richting de markt. De tool biedt MVI-criteria op drie ambitieniveaus, zodat inkopers en opdrachtgevers zo goed mogelijk en zo duurzaam mogelijk kunnen inkopen, passend bij hun eigen ambities. Hiermee wordt het makkelijker om ambities te vertalen naar concrete inkoopcriteria. Door criteria te selecteren die passen bij de ambities en situatie van de eigen organisatie, zet je de tool optimaal in.

Figuur met het drie niveaus van duurzame inkoopacties. Het eerste niveau luidt 'basis': door eisen te stellen skuit je niet-duurzame producten en diensten buiten. Dit speelt bij standaardaanbestedingen. Op niveau 2, 'significant', zorgen scherpere eisen en gunningcriteria voor een aanmoediging van duurzame producten en diensten. Op niveau 3, 'ambitieus', helpen functionele en experimentele criteria om nieuwe oplossingen en innovaties in te kopen.

Jaarlijkse update

Om de MVI-criteria actueel te houden en te verbeteren, worden deze jaarlijks beoordeeld en waar nodig aangepast. Gebruikerservaringen, waaronder feedback van marktpartijen en brancheorganisaties, vormen onder andere de basis voor die updates. Daarnaast wordt gekeken naar ontwikkelingen in landelijk en internationaal beleid, wet- en regelgeving en aansluiting op Europese criteria. Dit jaar zijn bijna alle criteria tekstueel aangepast waardoor ze nu op een uniforme manier omschreven zijn. Ook zijn in bijna alle productgroepen criteria voor social return toegevoegd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Daarnaast zijn voor kantoormeubilair en automatisering grootschalig wijzigingen en uitbreidingen doorgevoerd, vooral rond de herkomst van grondstoffen en behoud van materialen voor circulair gebruik.

Meer informatie

Lees het hele nieuwsbericht op Rijkswaterstaat.nl. Meer over het actualisatieproces, MVI, ondersteuning, tools Martkdossiers en MVI-themapagina’s vind je op de website van PIANOo. De geactualiseerde MVI-criteria zijn sinds 10 december 2020 te vinden op www.mvicriteria.nl.

Nog niet scherp wat precies de ambities van je organisatie zijn? Met behulp van het Ambitieweb breng je ze in kaart.