Een energieneutraal rijkskantoor en ander mooi nieuws

De Rijksoverheid zit niet stil: er gebeurt steeds meer op het gebied van duurzame, sociale en innovatieve bedrijfsvoering. Ook nu, in coronatijd. Wij zetten de mooiste voorbeelden van de afgelopen tijd voor je op een rijtje.

Herman Gortercomplex
Het Herman Gortercomplex in Utrecht

Herman Gortercomplex wordt energieneutraal

Een bestaand gebouw volledig energieneutraal maken? Dat kan! Het Rijksvastgoedbedrijf bewijst het met de renovatie van het Herman Gortercomplex in Utrecht. Na de renovatie is dit het eerste energieneutrale rijkskantoor.

Een jurk gemaakt van afgeschreven uniformen

Defensie zet op allerlei gebieden in op verduurzaming. Onlangs berichtten we al over Oceans 1, maar er gebeurt veel meer! Wist je dat biobrandstof bijmengen aan wegdiesel bijdraagt aan de verduurzaming van het vervoer? En dat afgeschreven kleding wordt gerecycled? Tijdens Prinsjesdag droeg minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten bijvoorbeeld een jurk gemaakt van afgeschreven uniformen.

Rijksvastgoedbedrijf zet zich in voor duurzame nieuwbouw op voormalig vliegkamp Valkenburg

Op 15 juni 2020 tekenden het Rijksvastgoedbedrijf, Dunea, het Hoogheemraadschap van Rijnland, BPD en de gemeente Katwijk een intentieverklaring om de nieuwbouw op voormalig vliegkamp Valkenburg bij Katwijk (ZH) te voorzien van duurzame warmte en sanitatie.

Wegwijs met video Duurzame Inkoop Informatievoorziening

Rijkswaterstaat heeft samen met Copper8 een video gemaakt. Zo willen zij de gebruikers van de handreiking Duurzame Inkoop Informatievoorziening informeren en enthousiasmeren over duurzaam aanbesteden.

Europese Agenda Stad publiceert resultaten

In de Europese Agenda Stad (Urban Agenda for the EU) staan concrete acties van steden voor betere Europese regelgeving, financieringsmogelijkheden en kennisdeling binnen Europa. De afgelopen weken publiceerde het partnerschap de resultaten over zes onderwerpen over innovatiegericht en maatschappelijk verantwoord inkopen.

Update banenafspraak

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het kennisdocument over de wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten  geüpdatet. Het document legt uit wat de banenafspraak en quotumregeling betekenen voor zowel de overheid als het bedrijfsleven.

Verduurzaming rijksinfrastructuur

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de ambitie om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken. In een brief aan de Tweede Kamer (pdf) vertelt het ministerie hoe ze invulling gaat geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord.

Terugkijktip: webinar Coronacrisis en het versnellen van MVI

De coronacrisis biedt volgens Fredo Schotanus kansen om in een versneld tempo naar een ‘nieuw normaal’ te gaan voor publieke inkoop. Dat vertelde hij onlangs in het Webinar Coronacrisis en het versnellen van MVI. Kijk hier het webinar terug.