Weer vol zelfvertrouwen aan het werk door inkoopstage

‘Zomaar’ terugkeren op de arbeidsmarkt na allerlei omstandigheden of lange tijd, en dan ook nog inkoopadviseur worden? UBR|HIS en twee inkoopadviesbureaus zetten hoog in met hun gezamenlijke plan voor een proeftuin. Ayten Zor, manager bij UBR|HIS en eigenaar van deze proeftuin  “We hebben dat doel moeten bijstellen, maar daardoor wel twee mensen grote stappen zien maken.”

Social return wordt al sinds 2011 toegepast binnen de rijksoverheid, bijvoorbeeld als eis in aanbestedingscontracten. Met Maatwerk voor Mensen geeft de Rijksoverheid social return een nieuwe impuls. Met de proeftuinen wordt op een praktische manier geëxperimenteerd met social return op basis van maatwerk, overleg en vertrouwen. Samen met AevesBenefit en Emeritor is UBR|HIS aan de slag gegaan met een mooie uitdaging voor een proeftuin.

Geef ruimte aan duurzame experimenten. Soms moet je fouten maken, om ervan te kunnen leren. Ayten Zor, Manager Haagse Inkoop Samenwerking bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
Ayten Zor

Samen de uitdaging aangaan

Het plan: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen 9 maanden klaarstomen voor een baan als inkoopadviseur. AevesBenefit en Emeritor gingen op zoek naar kandidaten en boden opleiding en coaching in het traject. Twee deelnemers liepen stage bij de HIS op de afdeling met behulp van dagelijkse begeleiding. Het idee was dat alles mogelijk moest zijn: van operationele inkoop tot contractmanagement en Europees aanbesteden.

De werkelijkheid bleek anders, vertelt de nauw betrokken manager Ayten: “Een van de medewerkers op onze afdeling begeleidde een van de deelnemers. Al snel gaf die collega aan dat de doelen die we hadden gesteld niet haalbaar waren; in plaats van opleiden tot inkoper was er werk aan de winkel op het gebied van zelfvertrouwen en wennen aan een werkomgeving.” Ze vertelt hoe iemand na jaren thuiszitten weer moet wennen aan het werkritme, contact met collega’s en reistijd.

“Je moet de lat soms minder hoog leggen, en tevreden zijn als je iemand hebt geholpen zelfverzekerd over een kantoorgang te lopen.”

Elke persoon heeft andere behoeften

Gelukkig werd dit bijtijds aangekaart, en konden doelen snel worden bijgesteld. Het opbouwen van vertrouwen en het wennen aan werk kost veel tijd en inspanning, zegt Ayten. “Pas daarna kun je in gesprek over  wat iemand zou kunnen en willen doen. AevesBenefit en Emeritor pasten zich ook aan aan de situatie in de werkelijkheid, en boden enorm intensieve coaching in plaats van alleen de geplande inhoudelijke trainingen. Dat is mooi om te zien.”

Daarnaast is elke werknemer anders, onderstreept ze. De ene proeftuin-deelnemer zat al vijf jaar thuis, maar stroomde na de HIS-stage in twee maanden door naar een nieuwe baan. De andere deelnemer had meer moeite om te wennen: “Toen deze collega zei: ‘ik ben heel erg blij met hoe ik hier ben opgenomen en hoe leuk en collegiaal iedereen met me omgaat.’ raakte me dat echt,” zegt Ayten.

“Gewoon doen. Hoe langer je nadenkt over een plan voor meer social return, hoe meer beren op de weg. Niet bang zijn en met commitment aan de slag gaan.”

Aanraders om aan de slag te gaan met social return

Ayten is constant bezig met het werven van nieuwe inkopers, ook al hebben ze geen bak aan inkoopervaring of functies binnen het Rijk gehad. Maar werknemers aannemen met een afstand tot de arbeidsmarkt is wel echt andere koek, benadrukt ze. “Ook voor mij was het de eerste keer dat ik met deze doelgroep te maken kreeg. Zowel ik als de adviesbureaus hebben enorm veel geleerd. Samen (en met andere mantelpartners)kijken we hoe we hier een vervolg aan kunnen geven.”

Social return gaat dus niet over processen of kpi’s, maar over mensen. Flexibiliteit en doorzettingsvermogen zijn volgens Ayten nodig om dit goed op te kunnen pakken. Soms betekent succes boeken dat je iemand nieuw zelfvertrouwen geeft of sociale angsten laat overwinnen.

Lessons learned

Wil je ook meer doen met social return en mensen terug begeleiden naar werk? Overweeg dan de volgende tips van de drie betrokken partijen:

  • Ga tijdig het gesprek aan en stel doelen bij als dat nodig lijkt
  • Kijk naar behaalde winst in plaats van gestelde doelen
  • Investeer meer in begeleiding dan in werkinhoud; de start is de grootste hobbel
  • Begin klein en denk het plan niet te veel uit
  • Bereid de afdeling voor op de komst van de ander
  • Gebruik het adviesteam van Maatwerk voor Mensen
  • Managers: blijf nauw betrokken en doe zelf ook mee. Je moet niet alleen mensen vrijmaken voor begeleiding, maar ook zichtbaar maken hoe zo’n traject werkt binnen de organisatie. Blijf ook andere medewerkers coachen op hoe je iemand terug op het werk ontvangt, motiveer om elkaar te helpen en vier kleine successen.

Wil je meer weten of heb je een vraag voor Ayten, Emeritor of AevesBenefit? Dan kun je contact met ze opnemen via onze postbus.