Doelen voor sociale thema's

Sommige duurzaamheidsdoelen zijn onderwerp- of productgroep-overstijgend. Vooral als het gaat over de sociale doelen: participatie, het verbeteren van arbeidsomstandighden en het toepassen van de internationale sociale voorwaarden (ISV). De Rijksoverheid wil een voorbeeld zijn, en zet dan ook in op een groot aantal doelen.

Op sociaal gebied gaan we ervoor om:

 • 5000 participatiebanen van 25,5 uur per week te creëren voor arbeidsgehandicapten in de periode 2015-2023. Dit is afgesproken in de Banenafspraak in de Participatiewet.
 • vanaf januari 2018 aan de quotumregeling te voldoen: in 2018  geldt voor elke individuele overheidswerkgever dat 1,93% van het personeelsbestand uit arbeidsgehandicapten moet bestaan.
 • social return bij alle passende aanbestedingen van ‘werken’ en ‘diensten’ met een loonsom van ten minste € 250.000,- (excl. btw) en een looptijd van tenminste zes maanden toe te passen.
 • Internationale Sociale Voorwaarden bij aanbestedingen boven de Europese drempels in de risicovolle categorieën toe te passen
 • bij alle aanbestedingen in de 45 MVI-relevante productgroepen duurzame inkoop criteria toe te passen.
 • vanaf 2020 bij 50% van deze aanbestedingen criteria toe te passen op significant of ambitieus niveau.
 • bij alle aanbestedingen die lopen via het categoriemanagement de gunning niet alleen op prijs en kwaliteit, maar ook minimaal voor 50% op maatschappelijke impact.

Grond-, weg- en waterbouw

Het Rijk is verantwoordelijk voor heel veel landinrichtingsprojecten en onderhoud van wegen, bruggen en andere elementen. Daarin zitten volop kansen zijn om Nederland duurzamer te maken: je hebt namelijk materialen, vervoersbewegingen en energie nodig. Daarom stelt zij zich de volgende doelen:

 • De Rijksoverheid stelt, waar het kan, de gronden die in haar bezit zijn beschikbaar voor de klimaatopgave, in het bijzonder voor hernieuwbare energie en voor het vastleggen van koolstof.
 • De Rijksoverheid zet via grond-, weg- en waterbouwopdrachten ook nadrukkelijk in op verduurzaming en innovaties in de sector. Dat kan, omdat Nederlandse overheden gezamenlijk een stevige rol hebben in de markt: 100% overheidsinkoop. 
 • Het elektriciteitsverbruik op de RWS-netwerken is energieneutraal in 2030.
 • Infrastructuurprojecten worden klimaatneutraal uitgevoerd in 2030.
 • Per vierkante meter asfalt realiseert Rijkswaterstaat 20% CO₂-reductie in alle aanleg- en onderhoudsprojecten.