Met nieuwe portefeuilleaanpak van het Rijksvastgoedbedrijf is verduurzaming geen keuze meer

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft zijn plan voor de portefeuilleaanpak onlangs ingediend. Wat betekent dat in de praktijk? “De energiebesparingsdoelen van 2050 worden leidend, want het lukt niet als we de wettelijke eisen van vandaag aanhouden. We kunnen daar niet meer onderuit bij bouw, renovatie of beheer van ons vastgoed.”

Uit: Rijksvastgoedbedrijf, klantnieuwsbrief Van Belang, Jaargang 5, Nummer 2, 29 juni 2023.

De portefeuilleaanpak is een door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) opgezette werkwijze die grote vastgoedeigenaren helpt slimmer en efficiënter energie te besparen. Het gaat dus niet alleen om het RVB; ook zorginstellingen, universiteiten en supermarkten doen de komende acht jaar mee met hun vastgoed. 

Samen met de klanten

“De portefeuilleaanpak doen we niet alleen, maar samen met onze klanten”, benadrukt Martijn Voorham, programmamanager duurzaamheid bij het RVB. “Met de portefeuilleaanpak nemen we vier jaar de tijd om te voldoen aan de wettelijke minimumeisen, zoals energielabel C voor kantoren die vanaf 2023 geldt, en nemen we zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen die we aan de hand van de BOEI-systematiek programmeren.” De afkorting BOEI staat voor de thema’s van de methodiek: Brandveiligheid, Onderhoud, Energiezuinigheid & duurzaamheid, en Inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving. Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelde de BOEI-systematiek om objectieve en betrouwbare inspectiegegevens te verzamelen. “Door die BOEI-methodiek te gebruiken grijpen we de natuurlijke momenten van renovatie en onderhoud aan om op die punten vergaand te verduurzamen. Daarbovenop zorgen we ervoor dat we op portefeuilleniveau meer energie besparen dan wanneer we alleen aan de wettelijke eisen zouden voldoen. We verplichten onszelf om naar de Renovatiestandaard (A+++ of A++) te renoveren. We werken toe naar een vastgoedportefeuille die in 2050 volledig fossielvrij en CO₂-neutraal is”, vertelt Voorham. 

Niet tussentijds verduurzamen

Nog een voordeel van de portefeuilleaanpak is dat het RVB tussentijds geen onverwachte kleine verduurzamingswerkzaamheden meer hoeft uit te voeren om aan de wet te voldoen. “Het toezicht op vastgoed ligt bij gemeentes, die handhaven op de Wet Milieubeheer. Wanneer een gemeente belt en in een gevangenis per direct de TL-lampen wil laten vervangen door ledlampen klinkt dat simpel, maar dat is het niet voor het RVB. Zo’n opdracht gooit de jaarplanning te veel in de war en eist te veel capaciteit, terwijl we al te weinig mensen hebben voor al het werk. In plaats hiervan is de RVB-methodiek van BOEI-inspecties, het programmeren van de maatregelen die hieruit voortkomen en het uitvoeren van deze maatregelen leidend”, aldus Voorham.

Efficiënter, betaalbaar en uitvoerbaar

Het RVB wil efficiënter werken- in lijn met het verbeterprogramma Trendbreuk en Tempo (T&T) - en de portefeuilleaanpak helpt daarbij. Het scheelt veel werk op het gebied van administratie en inspecties, omdat niet langer voor elk pand jaarlijks een rapport moet komen. De portefeuilleaanpak past bovendien beter bij hoe het RVB werkt dan de huidige wet- en regelgeving voor energiebesparing. “Het RVB wil duurzame doelen op betaalbare en uitvoerbare wijze bereiken, anders gaat het niet werken. Met de portefeuilleaanpak is het huidige proces leidend en kunnen we energiebesparingsmaatregelen inplannen. Bij grote projecten zoals de grootschalige renovaties van gevangenissen geven we richting de klant aan dat we ons aan de ambitieuze energiebesparingsdoelen gaan houden. En dat kan discussie opleveren, maar voor minder renoveren we het niet meer.”

Niet langer vrijblijvend

Nu de portefeuilleaanpak is ingediend, gaat het RVB zich de komende tijd richten op het verbeteren en aanscherpen van het uitvoeringsplan, zoals het beheer van gegevens en monitoring. Voorham wil benadrukken dat ambitieus verduurzamen niet langer een keuze is voor het RVB en zijn klanten. “De portefeuilleaanpak is een instrument van BZK dat via kamerbrieven officieel is vastgesteld. Met andere woorden: energiebesparing volgens de eisen van 2050 is nu standaard een verplicht onderdeel in het vastgoedproces, net zoals bijvoorbeeld veiligheid. Klanten hebben hier mee ingestemd en wij faciliteren hen. De periode van vrijblijvendheid is nu echt voorbij.”