Digital Cleanup Day blijft niet bij één dag

Vorige maand, op 18 maart, was het Digital Cleanup Day. Wij deelden al zeven tips om jouw digitale omgeving schoner en duurzamer te maken. Ter gelegenheid van Digital Cleanup Day gaven Arjan Koning van de Hogeschool van Amsterdam en U Yong Hu van Logius ook een webinar over de CO2-uitstoot en het grondstoffenverbruik van digitale activiteiten. Hoe worden die veroorzaakt en belangrijker nog: hoe voorkomen we ze? Tijd om te inventariseren wat er n.a.v. het webinar concreet is veranderd.

Studenten in de bibliotheek van TU Delft

Meer dan honderd ambtenaren deden mee aan het webinar. U Yong: “Ik was al blij met de opkomst, maar tijdens het webinar merkte ik dat verduurzaming van digitalisering ook echt leeft. Deelnemers stelden veel vragen, er werden tips uitgewisseld en sommigen gingen gelijk over tot actie. Martine Meerburg, coördinerend beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Ik heb tijdens het webinar al honderden e-mails weggegooid. Dit was nog maar de snelle selectie, van nieuwsbrieven, reacties, en hele oude mails.” Ook Jan Paul Matze, afdelingshoofd Inkoop en contractmanagement bij Logius ondernam gelijk actie: “Ik heb mijn mailbox gelijk opgeschoond en de prullenbak van de mailbox geleegd. Ik hoop deze kennis in de toekomst te delen met mijn collega’s.”

Wordcloud nav vraag: hoeveel mails heb je in je inbox?
Webinar: antwoord deelnemers op de vraag: "Hoeveel e-mails staan er nog in je inbox?"

Practise what you preach

Wessel Kouw, beleidsmedewerker i-besturing en duurzaamheid bij CIO Rjjk: “Weggooien van informatie is lastig omdat we te maken hebben met de WOO en de archiefwet. Maar we kunnen wel met elkaar zorgen dat we geen onnodige documenten of kopieën creëren. Ik denk in ieder geval beter na voordat ik nieuwe documenten aanmaak en bovendien maak ik ze in één systeem aan, en bewaar ik het document niet op meerdere plekken.” Martine: “Ik had er nooit bij stil gestaan dat het opslaan van informatie zoveel energie kost. Ik had wel eerder gehoord en gelezen dat streamen leidt tot veel CO2-uitstoot, maar nooit zo goed begrepen waarom. Ook slaan we veel data op in de cloud. Dit is veel minder zuinig dan informatie op een externe schijf te zetten. Waar mogelijk probeer ik dit aan te passen.” 

“Bewustwording is en blijft belangrijk, maar het is nog belangrijker dat die bewustwording ook wordt vertaald in actie. Het is mooi om te horen dat zo veel deelnemers aan het webinar de handschoen ook echt hebben opgepakt. Zo krijg ik nog steeds reacties binnen over duizenden mails die zijn verwijderd. Er zijn nu dus meer dan honderd ambtenaren beter bewust van hun digitale vuilnisbelt,” sluit U Yong af.

CIO-dag

Om de kennis over een duurzamere digitale wereld verder binnen het Rijk te verspreiden waren Wessel en U Yong op woensdag 19 april samen met team Denk Doe Duurzaam aanwezig op de CIO-dag. Thema’s waar we op deze dag over spraken waren onder andere de circulariteit van onze hardware, internationale sociale voorwaarden in de ICT keten, banenafspraak binnen het ICT vakgebied en Europese wet- en regelgeving. Bekijk hier ons bericht over deze dag. Bekijk hier ons bericht over deze dag.