Rijksmarktplaats geeft kantoormeubilair tweede leven

De directie Domeinen Roerende Zaken van het ministerie van Financiën zorgt voor een goede afvoer van alle roerende goederen die de Rijksoverheid niet meer gebruikt. Maar ze dragen ook bij aan een circulaire en duurzame bedrijfsvoering bij het Rijk. Lees hoe zij data-veilig, milieubewust én sociaal te werk gaan, onder andere met behulp van de Rijksmarktplaats voor kantoormeubilair.

Beeld: ©DRZ

Achtergrond

Domeinen Roerende Zaken (DRZ) is naast de wettelijke bewaarder van in beslag genomen goederen de verwerker van overtollige roerende goederen van rijksdiensten. Alle rijkdiensten in Nederland moeten zich houden aan de zogeheten Comptabiliteitswet. De Comptabiliteitswet beschrijft naast de wettelijke regels over financiën en materieel ook hoe deze wetten moeten worden uitgevoerd. Eén van deze uitvoeringsregelingen is de ‘Regeling Materieelbeheer roerende zaken van het Rijk’ kortweg de RMB. Hierin staat vermeld dat een rijksdienst goederen, die niet meer gebruikt worden maar nog wel waarde hebben, moet aanmelden bij DRZ. DRZ beoordeelt en verwerkt alle aangemelde overtollige roerende goederen.

Hergebruikte goederen: van kleding tot praatpalen

Het kabinet wil dat de Rijksoverheid zo veel mogelijk bijdraagt aan de circulaire economie. Daarom streeft DRZ ernaar om zoveel mogelijk overtollige goederen van het Rijk te recyclen. Er worden heel veel verschillende overtollige goederen aangemeld. Een voorbeeld zijn de gele praatpalen die ooit langs de snelweg stonden. Deze pronken nu bij veel mensen in de voortuin. Ook overtollig textiel, denk bijvoorbeeld aan oude uniformen van Defensie, de Douane en de Belastingdienst, wordt via DRZ verwerkt tot grondstoffen en verkocht. Het textiel wordt door de organisaties ingezameld en naar een gecontracteerd verwerkingsbedrijf gebracht. Bij het verwerkingsbedrijf werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Lees meer over dit initiatief in het interview met Rob van Arnhem, oud-categoriemanager bedrijfskleding. DRZ organiseert periodiek online veilingen om deze grondstoffen te verkopen.

Ook kunnen goederen simpelweg aan vervanging toe zijn doordat ze door nieuwe technologie zijn ingehaald. Denk bijvoorbeeld aan een veertig jaar oude boot van de Rijksrederij waarvan de ingebouwde meetapparatuur niet meer aan de eisen voldoet. Deze goederen worden dan als overtollige goederen bij DRZ aangemeld door de rijksdiensten. De meeste goederen worden via een online veilinghuis verkocht voor hergebruik. Maar overtollige kleding, overtollige datadragers en overtollig kantoormeubilair worden op een ‘speciale’ manier hergebruikt of verwerkt tot grondstof.

Datadragers

Ook datadragers zoals tablets, telefoons en laptops die nog bruikbaar en up-to-date zijn, worden door DRZ verwerkt. Per jaar zijn dat er zo’n 30.000. In Hoogeveen is een zogeheten schoningstraat ingericht. Met behulp van door de AIVD gecertificeerde software worden de data van de apparaten verwijderd. Zo kan er geen gevoelige informatie in verkeerde handen vallen. De datadragers die beschikken over een moderne processor worden verkocht aan refurbishbedrijven. Deze bedrijven zorgen ervoor dat de apparaten weer gebruiksklaar zijn en bieden deze vervolgens te koop aan consumenten aan.

Heel soms schenkt DRZ de apparaten aan instellingen met een maatschappelijke functie. Een voorbeeld hiervan is allemaal-digitaal.nl Dit is een initiatief van diverse ministeries en het bedrijfsleven om zoveel mogelijk mensen in de coronacrisis te voorzien van it-middelen waar hen dat zelf niet lukt.

De datadragers die niet kunnen worden hergebruikt worden na wissen door DRZ in kleine stukjes vermalen. DRZ verkoopt dit restmateriaal vervolgens aan een bedrijf dat grondstoffen terugwint uit dit materiaal, zoals goud, (edel)metalen en glas. Deze grondstoffen belanden weer bij de productie van nieuw materiaal. Het geld wat de verkoop van datadragers en grondstoffen opbrengt wordt door DRZ geïnvesteerd in dit recycleproces. Per jaar verwerkt DRZ ca. 30.000 datadragers.

Foto van de grondstofresten van een vernietigd apparaat.
Beeld: ©DRZ

Rijksmarktplaats.nl

De Rijksmarktplaats is een digitaal platform waar gebruikt en opgeknapt kantoormeubilair van de Rijksoverheid door andere rijksdiensten kan worden overgenomen. Een platform van vraag en aanbod, dus. Weer een bijdrage aan de circulaire economie! Onder kantoormeubilair worden tal van goederen bedoeld: bureaus, bureaustoelen, ladenblokken, kapstokken, kasten en meer. Het meubilair is gratis, verkeert in goede staat en voldoet uiteraard aan de wettelijke Arbo-eisen en de criteria van de Rijksoverheid. DRZ regelt het transport, maar de transportkosten zijn voor de afnemer van de goederen.

Niet alle overtollige kantoormeubilair is geschikt is voor hergebruik door de Rijksoverheid. Deze ‘niet geschikte’ meubels worden in opdracht van DRZ online verkocht, waarbij de opbrengst wordt gebruikt om rijksmarktplaats.nl te financieren. Als de meubels ook niet geschikt zijn voor hergebruik in de publieke sector worden de meubels verkocht aan de metaalverwerkende industrie. Ook deze opbrengst gebruikt DRZ om de Rijksmarktplaats mogelijk te maken. Het platform bestaat sinds 2011.

Met dit platform hoeft er minder nieuw meubilair aangeschaft te worden, wat miljoenen euro’s aan besparing oplevert: tot 2020 jaarlijks gemiddeld zo’n 6 miljoen euro. In 2020 daalde de besparing naar bijna 1,5 miljoen euro door het thuiswerken vanwege het coronavirus. In 2011 won DRZ de Gouden Mier voor dit initiatief: een jaarlijkse prijs voor het meest succesvolle bedrijfsvoeringsproject van dat jaar.

Hergebruik is de basis

Met tal van initiatieven draagt DRZ zoveel mogelijk bij aan een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering van de Rijksoverheid. Met de inzet op hergebruik creëert de Rijksoverheid in eigen gebruik zoveel mogelijk een circulaire keten. Lees meer over de activiteiten van DRZ op www.domeinenrz.nl.