MVOI-zelfevaluatietool

Wil je meer inzicht in resultaat en effect? De MVOI-zelfevaluatietool biedt aanbestedende diensten inzicht in hun prestaties en vorderingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI) en inspiratie voor toekomstige aanbestedingen. Aan de basis van de tool liggen de aanbestedingsdata van openbare en onderhandse aanbestedingen uit TenderNed. In de tool kunnen aanbestedende diensten per aanbesteding informatie toevoegen over thema’s als Social Return On Investment, Milieuvriendelijk inkopen en Circulair inkopen. De tool geeft nu vooral nog inzicht in de geleverde inspanning en best practices, maar op termijn komt er ook meer informatie beschikbaar over het gerealiseerde effect.