Buyer Groups

PIANOo ondersteunt de samenwerking tussen overheden aan duurzame, sociale en innovatieve inkoop met Buyer Groups. Deelnemers van Buyer Groups voeren bijvoorbeeld de marktverkenning en -dialoog uit, leren van elkaars ervaringen en trekken samen op in het ontwikkelen van specificaties en gunningscriteria. Gezamenlijk aanbesteden is geen doel, hooguit een middel. De focus ligt op het terugdringen van schadelijke emissies als CO2, minder grondstoffenverbruik en het bereiken van sociale doelen.

Meer weten?

Op de website van PIANOo vind je een overzicht van de buyer groups en meer over de voordelen van aansluiting. En lees er meer over in dit interview met Floris van den Boer, coördinerend adviseur buyer groups bij PIANOo.