Vervoer en verblijf

(In Den Haag komt een tram aanrijden. Drie pinnen op een witte lijn duiden de steden Den Haag, Rotterdam en Parijs aan. Maurice Boiloie:)

LEVENDIGE MUZIEK

MAURICE BOILOIE: De Rijksoverheid is de grootste opdrachtgever in Nederland
als het gaat om reizen.
Daarom hebben wij ook een hele grote CO2-footprint,
die willen we naar beneden brengen.
We hebben doelstellingen bepaald voor 2030 en 2050.
Enerzijds kunnen we natuurlijk heel veel slimme dingen inkopen,
maar het is ook belangrijk
dat de eindgebruiker zelf ook bewust is van z'n gedrag
en dat hij daar ook in gaat meehelpen.
PAUL HEEMSKERK: Wie er allemaal reizen binnen de Rijksoverheid,
dat zijn alle collega's die werkzaam zijn op de ministeries,
maar ook alle collega's die werkzaam zijn op de ambassades en consulaten-generaal.
Het gaat om dienstreizen,
maar ook over gezinsherenigingsreizen, overplaatsingsreizen.
Rijksbreed wordt er circa 40.000 keer per jaar gereisd met het vliegtuig.
ANDRÉ NIJDAM: Ons reisbeleid is vastgelegd in onze CAO.
Daarin is opgenomen: als je een bestemming kunt bereizen binnen acht uur,
dat je daarvoor de trein moet kiezen.
PAUL: Het gaat in de eerste plaats om nut en noodzaak, een stukje bewustwording:
moet ik die dienstreis maken? Zijn er alternatieven voorhanden of niet?
Dat zou een videoconferentie kunnen zijn, online, afijn, noem maar op.
ANDRÉ: Op het moment dat de reis toch nodig is, moeten we kijken:
hoe gaan we met die CO2 om, hoe kunnen we die naar beneden brengen?
De uitstoot voor wat betreft internationaal reizen, is ongeveer 90.000 ton CO2 per jaar,
dus dat is aanzienlijk.
Over onze vliegtickets hebben wij afspraken gemaakt met luchtvaartmaatschappijen:
hebben jullie een SAF-programma, Sustainable Aviation Fuel,
en zo ja, kunnen we daar afspraken over maken
dat wij onze reizen kunnen vergroenen?
Biokerosine bestaat onder andere uit gebruikte oliën en vetten
en daarnaast afvalmaterialen uit de landbouw,
die dus niet meer gebruikt kunnen worden door de voedselindustrie.
Dat betekent dat wij onze CO2-uitstoot met 75 procent terug kunnen brengen
als we dus gebruik kunnen maken van zo'n SAF-programma.
MARLIES HULSEBOS: Medewerkers bij het Rijk
kunnen gebruikmaken van de mobiliteitskaart.
Dat is een ov-chipkaart waarmee ze al hun zakelijke reizen kunnen maken.
Dan krijgen ze toegang tot allerlei vormen van vervoer.
Ja, we willen uiteraard het gebruik van alternatieve vervoerswijzen stimuleren.
Zo zie je steeds vaker deelfietsen, deelscooters en deelauto's staan
in stedelijke gebieden en wij hopen in diezelfde lijn
ambtenaren in de toekomst
ook steeds meer van slimme vervoerswijzen te kunnen voorzien.
De app heet Mobiliteitsapp. Daarmee kun je je reis plannen
met combinaties van verschillende vervoersmiddelen,
bijvoorbeeld een treinreis gecombineerd met de tram en een ov-fiets,
en in de app ontvangen ze een persoonlijke rapportage die ze inzicht geeft
in de reishistorie en de CO2-uitstoot.

(Maurice bekijkt z'n CO2-uitstoot.)

RIANNE WEHRMANN: Mensen vinden het fijn om voor een deel
op kantoor te werken en voor een deel thuis.
Je kan ook op allerlei plekken binnen het land werken.
Er zijn vergaderhubs gebouwd en daar kun je werken met je Rijkspas.
Bij onze categorie Vervoer & Verblijf hebben we een raamovereenkomst
voor extern vergaderen via een intermediair
die dan vanaf de boeking tot en met de facturering alles regelt.
Bij die contracten is de Code Verantwoordelijk Marktgedrag belangrijk.
Die richt zich op sociale verantwoordelijkheid en milieubewustzijn.
Je ziet op de site hoe hoog een locatie daarop scoort.
CHRIS VAN DEN HEUVEL: Wij proberen daar echt een steentje aan bij te dragen.
Gasten zijn niet meer op zoek naar de standaardvergaderruimtes.
Dit is veel meer met elkaar in contact komen.
De locatie zelf, dat is ook belangrijk,
dat je goed bereikbaar bent, in de buurt van stations.
Wij willen toch liever dat mensen met de trein komen
of met de fiets of met het openbaar vervoer in plaats van de auto.
Ons voedsel dat we inkopen voor lunches, dat doen we echt duurzaam, biologisch.
Wat we hier aan meubilair hebben staan, is allemaal opnieuw opgeknapt en ingezet.
Personeel, dus dat je mensen kansen geeft op de arbeidsmarkt.
En om dat alles in kaart te brengen,
zijn we bezig om een CO2-meting per onderdeel uit te voeren,
waardoor mensen echt weten van: oké, dit is wat ik bespaar.

(Maurice reist met de trein naar Rotterdam.)

MAURICE: Wees bewust van je reisgedrag.
Ik moet nu naar Parijs toe
en ik heb in m'n app gezien dat ik moet opschieten, dus ik ga snel.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Samen werken aan een duurzame en sociale Rijksoverheid. www.denkdoeduurzaam.nl. Het logo van Denk Doe Duurzaam. Meer voor elkaar. Eronder staat: Een productie van de Rijksoverheid.)

DE LEVENDIGE MUZIEK STOPT