Dag van de bedrijfsvoering

 (In de drukke hal van een hoog gebouw staat een banner met daarop: Doorontwikkeling rijksbrede bedrijfsvoering. Daphne van der Zwet:)

OPGEWEKTE MUZIEK

DAPHNE VAN DER ZWET: We hebben een dag
voor en door de medewerkers die werkzaam zijn in de rijksbrede bedrijfsvoering.
Het thema is: Klaar voor de toekomst,
wendbaar en waardenvol werken in de bedrijfsvoering.
Bijvoorbeeld: verduurzaming van het Rijk,
open en transparante overheid, strategische inkoop, aantrekkelijk werkgeverschap.
VROUW: Niet alles kan tegelijkertijd.
Wat staat ons als Rijk dan te doen, zodat we Nederland mooier maken,
maar vooral ook dat mensen in een fijne en veilige werkomgeving
hun werk kunnen doen.
Want er komt straks een nieuw kabinet met ongetwijfeld nieuwe ambities.
Daar moeten we ons op richten.

DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT VERDER
JOHAN MAAS: Wij zitten in hetzelfde vakgebied, namelijk de bedrijfsvoering.
Ik vind het belangrijk dat er 'n community levend blijft
van professionals die discussiëren
over het hier en nu en de toekomst van het vakgebied.
Dat gebeurt op de Dag van de Bedrijfsvoering.
FOCCO VIJSELAAR: Een bedrijf moet voelen wat het betekent
om te moeten verduurzamen. Daarvoor heb je normeren en beprijzen.
Maar een bedrijf moet ook het perspectief hebben van een alternatief.
De Rijksoverheid kan zorgen voor de randvoorwaarden
waardoor dat handelingsperspectief ontstaat, door na te denken
over nieuwe energievoorzieningen, elektriciteit, waterstof.
Uiteindelijk gaan we de duurzame samenleving alleen maar samen maken
en de private sector heeft innovatiekracht,
en met die veranderkracht kunnen ze bijdragen aan de maatschappelijke opgave
en ook zorgen dat die euro's gaan rollen die we zo nodig hebben
om die investeringen voor de toekomst mogelijk te maken.
MAAS: We houden ons even vast aan de zogenaamde prestatieladder
waarop je op basis van de vermindering van je CO2-uitstoot kunt stijgen.
Dit jaar zijn we op trede 4 terechtgekomen en die kunnen we behouden,
maar we hebben de intentie om naar 5 te gaan.
Dat betekent dat we onze ketenpartners beter moeten managen
om met ons die duurzaamheid te realiseren.
Dus dat is de opgave die we het komend jaar willen gaan doen.
We zijn op een locatie die goed bereikbaar is met de fiets, het openbaar vervoer.
De catering werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De grondstoffen die nodig zijn, of de ingrediënten voor de catering,
brengen zij met elektrische auto's,
vooral vegetarische en plantaardige producten.

(Een man staat op een podium en spreekt de aanwezigen toe. Ronald Barendse:)

DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT VERDER

RONALD BARENDSE: Waar de bedrijfsvoering vroeger bestond
uit louter het leveren van diensten, zie je dat het veel complexer is geworden,
want je hebt rekening te houden met duurzaamheid, integriteit, diversiteit.
Duurzaamheid heeft, denk ik, het beste postgevat.
De doorbraak was dat we de duurzaamheidsladder hebben ingevoerd
en dat mensen het hartstikke leuk vinden om van trede 2 naar 3 te gaan.
Dan hebben mensen ook wat om voor te strijden.

(De aanwezigen applaudisseren.)

Ontken het niet, betrek het in je dagelijkse uitvoering.
Het is onze belangrijkste opgave naar de toekomst toe.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Samen werken aan een duurzame en sociale Rijksoverheid. www.denkdoeduurzaam.nl. Het logo van Denk Doe Duurzaam. Meer voor elkaar. Eronder staat: Een productie van de Rijksoverheid.)

DE OPGEWEKTE MUZIEK ZWELT AAN EN STOPT