Duurzame CAO

Dat hoort bij ontdekkingsreizen: zoals verwacht, loopt alles anders.

(Een banner met: Pilot duurzame CAO. Gerard de Koe:)

LEVENDIGE MUZIEK

GERARD DE KOE: Wij hebben in de CAO afgesproken
dat we een stapje verder willen gaan in verduurzaming
en ook werknemers vragen, we hebben 140.000 werknemers bij het Rijk,
om zelf met ideeën te komen: hoe zou je de CAO verder willen verduurzamen?
Veertien ideeën zijn verder uitgewerkt, zijn uitgetest.
Er is gekeken: is er draagvlak? Wat is de impact van het idee? Is het uitvoerbaar?
Vandaag hebben ze dat gepresenteerd.

(Beeldtekst: Pitch 1. Privégebruik trein stimuleren. Pitch 2. Verschillend vervoer, 1 reis.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Dat is 'n issue dat we in de volgende fase uit zouden moeten gaan werken.

(Beeldtekst: Pitch 4: Geef spullen een tweede leven. Jessie Klein en Lilian Reinders:)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

JESSIE KLEIN: Wij zijn nu bezig om te kijken
of we een reparatiebudget voor medewerkers kunnen instellen.
LILIAN REINDERS: Uitdagend soms. (LACHT)

Nee, heel leuk. Veel ideeën.
Je begint met heel veel ambities.
Zodra het ook best wel concreet is, dat je ook echt het zo heel goed kan uitwerken.
JESSIE: We hopen een creatieve pitch neer te zetten, die het in beweging zet.

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(Beeldtekst: Pitch 6. Midden in de maatschappij.)

JOOST HELLEGERS: We dachten: als we het makkelijker maken,
gaan meer mensen dat zo doen.
We hebben een menukaart van duurzame uitjes,
die hebben we voorgelegd om te kijken:
werkt het voor jou? Wat werkt niet? Hoe kan het beter?
YNTSE KOENEN: Het is anders dan anders
omdat vaak toch geneigd is om het met een paar mensen te bespreken,
en nu is het natuurlijk met een hele grote groep
waardoor er heel veel mensen betrokken zijn bij een keuze daarin maken.
DIEDERIK VAN LUIJK: Je komt in dienst bij de Rijksoverheid
en je krijgt een enorme stapel apparaten.
Mensen hebben meestal privé ook al een laptop.
MAN: Wie van jullie hebben een smartphone gekregen?
DIEDERIK: Toen hebben we een weekje een aanmeldformulier opengezet als experiment.
Mensen die zeiden: Wanneer gaan ze dit nou eens doen? Ik zit hier op te wachten.
Via 'Denk Doe Duurzaam' hadden ze al een hele structuur,
ze hebben er een team bij gevraagd om met Sem Carree,
collega's van hem die gewend zijn om aan innovaties in het bedrijfsleven te werken.

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(Aldus Diederik van Luijk. Beeldtekst: Pitch 11. Weg met de betonnen kolos. Pitch 12. Waar is mijn werkplek? Pitch 13. Verduurzaming huis. Pitch 14. Verbreden IKB. De juryleden:)

BAS VAN WEEGBERG: Fantastische resultaten van de teams,
maar ook leuk om te zien hoeveel passie en energie ze erin hebben gestoken
om klimaat ook echt concreet te maken in de CAO en daarbuiten.
MARCIA VAN DOOREN: Wat ik heel mooi vind,
is dat de collega's uit alle geledingen binnen het Rijk
elkaar hebben gevonden op dit thema,
maar ook dat we hier echt een concreet gevolg aan gaan geven
en dat samen met de vakbonden doen.
DEIRDRE VAN GAMEREN: Dat is wat je nodig hebt als organisatie,
de gedragsverandering van jouw medewerkers,
en dat hebben we vandaag gezien.
VROUW: Van IKB naar een duurzaam IKB.

(Een man loopt blij naar een podium.)

GEJUICH

VROUW: Bespreek het.

(Een vrouw beklimt het podium met een lach op haar gezicht.)

GEJUICH EN APPLAUS

VROUW: Waar is mijn werkplek?

(Vanuit de volle zaal stapt nog een man het podium op.)

GEJUICH

Het besluit van mijn collega's in de jurygroep is
dat we alle elf andere activiteiten ook gaan doen.
MARIJ DERKSEN: De overheid heeft een voorbeeldfunctie,
maar we hebben wel een gedeelde verantwoordelijkheid,
we moeten het samen doen.

(Beeldtekst: Kernteam pilot verduurzaming CAO Rijk. Sem Carree, Charlene Taal, Yntse Koenen, Monique Hooghiemstra, Fenna Snellenberg, Marije Geluk, Hairo van den Berg, Marij Derksen, Gerard de Koe en Sanne ten Wolde.)

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Samen werken aan een duurzame en sociale Rijksoverheid. www.denkdoeduurzaam.nl. Het logo van Denk Doe Duurzaam. Meer voor elkaar. Eronder staat: Een productie van de Rijksoverheid.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER EN STOPT DAN