Categorie Logistiek

(De woorden 'duurzaam', 'circulair', 'sociaal' en 'innovatief' verschijnen. Het logo van Denk Doe Duurzaam. Meer voor elkaar. Rianne van der Giessen:)

LEVENDIGE MUZIEK

RIANNE VAN DER GIESSEN: Wij zijn als categorie verantwoordelijk als opdrachtgever
voor het uitvragen van aanbestedingen op het gebied van logistiek.
Dan moet je denken aan postcontracten, pakketdiensten,
verhuisdiensten, de logistieke hub, maar ook de afvoer van vertrouwelijk papier.
Nederland heeft zich verbonden aan de zeventien Sustainable Development Goals,
oftewel: de duurzaamheidsdoelen.
Die zeggen dat we met elkaar ons moeten inspannen
om van de wereld een mooiere plek te maken.
JAAP KOOISTRA: Wij zijn hier in het hart van de logistieke hub Den Haag,
Stadslogistiek Den Haag, en zoals je hier om me heen kunt zien,
zijn dit de goederen die vandaag zijn aangebracht door de leveranciers.
De ontvangers zijn onder andere de Rijksoverheid,
die schoonmaakartikelen, sanitaire 'supplies',
printpapier, kantoorartikelen, alles bestellen.
Dat wordt hier verzameld
en daarna leveren wij dat met emissieloze voertuigen af bij de bestellers,
zodat het met één transportbeweging de stad in gaat.
Iedereen kan gebruikmaken van de logistieke hub.
Voor je het weet, gaat de stad op slot,
dan heb je wel de Rijksoverheid c.q. de lokale overheid nodig
om deze vliegwielwerking tot stand te krijgen,
om te consolideren, met emissieloze transporten de binnenstad in, et cetera.

(Beeldtekst: Sociaal.)

BERT MARKIES: De Rijksoverheid is eigenlijk onze grootste klant.
Al jaren distribueren en bezorgen we al hun brieven.
Dat zijn er heel veel, nog steeds.
Het gaat ongeveer om 250 miljoen enveloppen op jaarbasis.
Goed voor meer dan 10 procent van ons totaal.

(Een vrouw zet een stapel blauwe enveloppen in een machine.)

Voor de Rijksoverheid zijn er ongeveer 200 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
die we kunnen relateren aan dit contract.
Die zetten we in op verschillende gebieden.
Dat kan via de sociale werkvoorziening postbezorger zijn,
dat kunnen mensen zijn die in de ochtend pakketten opvoeren op de transportbanden,
maar dat zijn ook mensen in de sortering en op kantoor.
PostNL heeft zich laten certificeren voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen.
Sociaal ondernemen zit ons in het bloed,
maar dan kunnen we het ook aantonen via een certificaat.

(Beeldtekst: Circulair.)

SUSANNE SWEIJS: De nationale verhuisdienst
zijn de binnenlandse verhuisdiensten binnen de Rijksoverheid.
Wij willende de CO2-uitstoot naar nul brengen.
Wij vinden het heel belangrijk
dat rijksonderdelen en leveranciers samenwerken.
Door verhuisritten te combineren,
is het zowel CO2-besparend als kostenbesparend en efficiënt.
Wij stimuleren leveranciers door middel van de eisen
die we opgenomen hebben in ons contract.
Verpakkingsmateriaal, verhuismateriaal
willen wij zo veel mogelijk circulair inzetten.
We hebben verhuisdozen, verhuiskratten met materiaal dat al bestaat,
om dat weer te hergebruiken en dat langdurig en duurzaam is in gebruik.

(Beeldtekst: Innovatief. Martina Gasteovska.)

MARTINA GASTEOVSKA: De meest duurzame energie
is de energie die we niet gebruiken natuurlijk.
Daarom zijn wij met de deelnemende diensten eigenlijk altijd in gesprek
om te kijken naar of een bepaald transport ook echt noodzakelijk is.
Als categorie Logistiek zijn we heel goed op de hoogte
van wat er gebeurt in de energietransitie, maar ook de circulaire transitie.
Samen met onze partners zijn we op zoek naar innovatieve oplossingen
om te kijken waar we het proces efficiënter kunnen inrichten.
Er zijn meerdere pilots, die op dit moment nog wel in de kinderschoenen staan,
met al onze leveranciers.
Door die pilots uit te voeren zijn wij wel echt hard aan het werk
om alle doelstellingen van de klimaatwet te gaan halen.
Omdat wij internationaal werken, zorgen wij er ook voor
dat we die hele keten goed in zicht hebben,
ook als een zending in een ander land aankomt,
waar wij vanuit Nederland wat minder zicht op hebben.
Dat doen we dan door middel van allerlei rapportages die we vanuit DHL ontvangen.
VAN DER GIESSEN: De categorie Logistiek
heeft met het categorieplan een mooie basis gelegd
voor duurzame logistieke dienstverlening voor de hele Rijksoverheid.
Daar hebben we onze collega's bij de Rijksoverheid,
maar ook partners en leveranciers uit de logistieke markt hard bij nodig.
Dus bij dezen de uitnodiging om samen met ons te leren en te experimenteren,
zodat we samen kunnen werken aan een duurzaam logistiek Nederland.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Samen werken aan een duurzame en sociale Rijksoverheid. www.denkdoeduurzaam.nl. Het logo van Denk Doe Duurzaam. Meer voor elkaar. Een productie van de Rijksoverheid.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER EN STOPT DAN