Duurzaamheidsverslag EZK & LNV

Groener, schoner, bewuster.
De Rijksoverheid werkt, net als heel Nederland,\Nhard aan de verduurzaming.
We gaan samen naar klimaatneutraal,\Nen dat voor 2030.
Wat is daarin de rol van EZK en LNV?
We hebben een belangrijke opdracht in de\Nklimaat- en energietransitie van Nederland.
En daarmee ook een voorbeeldfunctie.
Dat betekent dat we ook zélf moeten doen,\Nwat we van anderen vragen.
En daarmee uitdragen waar we voor staan.
Daarom wordt onze eigen bedrijfsvoering steeds duurzamer...
en nemen we maatregelen die leiden tot een\Nstructurele verlaging van de footprint.
Hoe is ons dat het afgelopen jaar vergaan?
We werkten veel thuis en reisden veel minder.
Dit directe gevolg van de coronacrisis\Nwas duidelijk van invloed op onze CO2-uitstoot.
Ook ontstond  hierdoor ruimte voor duurzamere keuzes.
Zo kozen we ervoor om structureel minder te gaan vliegen.
Ook nu de reisbeperkingen zijn afgeschaft, willen\Nwe 25% minder blijven vliegen dan voor de coronaperiode.
Behalve dingen ‘laten’ hebben we ook veel gedáán\Nom die CO2 uitstoot te verminderen...
zoals het verder elektrificeren van het wagenpark.
In het wagenpark van de NVWA is het aandeel elektrische auto’s\Nin het afgelopen jaar zelfs bijna verdubbeld.
Van 26% naar 50%.
We kochten meer groene stroom in...
waardoor de uitstoot van CO2 door elektriciteitsgebruik\Nin onze panden is afgenomen.
Ook bij alle andere inkopen hadden we dit jaar\Nméér aandacht voor duurzaamheid.
Hoe nu verder?
In de toekomst wordt hybride werken ons nieuwe normaal.
We willen minder reizen en niet meer voor\Nelk overleg naar kantoor komen.
Buitenlandse dienstreizen willen we -ook post corona- voor\Neen deel vervangen door virtuele alternatieven.
We gaan verder met het elektrificeren van het wagenpark.
Voor 2028 is ons wagenpark zero emissie.
We blijven het aandeel hernieuwbare energie vergroten.
Ook willen we verbeteringen doorvoeren in\Nbijvoorbeeld onze catering, door voedselverspilling te minimaliseren.
We willen toe naar een duurzamere verhouding tussen\Nplantaardig en dierlijk eiwit in het aanbod.
We gaan meer biologisch en lokaal geproduceerd voedsel aanbieden.
In 2021 zijn we gecertificeerd op\Ntrede 3 van de CO2 Prestatieladder.
De komende jaren werken we toe naar niveau 4 en 5 op de ladder.
Deze ladder helpt ons om een goed\Nbeeld te krijgen van verdere mogelijkheden...
die er zijn om de CO2 uitstoot van\Nonze eigen bedrijfsvoering te verminderen.
Naast het verduurzamen van onze faciliteiten...
is het belangrijk om steeds meer in te zetten op\Nhet duurzaam handelen van iedereen binnen EZK en LNV.
Want een duurzame organisatie is uiteindelijk de\Noptelsom van het gedrag van ons allemaal.
Samen werken we met elkaar aan een\Nklimaatneutrale, duurzame bedrijfsvoering.