Verduurzaming van het Rijk, dat doen we met z’n allen

(Op een vlag staat: Samen werken aan een duurzame en sociale Rijksoverheid. Het logo van Denk Doe Duurzaam... meer voor elkaar. Ivo Bonajo:)

RUSTIGE MUZIEK

IVO BONAJO: Wij hebben vandaag hier een sessie met heel veel collega's
die binnen het Rijk aan duurzaamheid werken.
Die routekaart is, denk ik, gevraagd om te zien: waar gaan we dan naartoe?
Welke stappen moeten we nemen op weg naar die duurzame Rijksoverheid,
het zijn twaalf ministeries, om te kijken: wat kunnen we gemeenschappelijk?
MARK DE BOER: Laten we een planning maken
die tot 2030 haalbaar en vertaalbaar is in categorieplannen,
in de manier waarop we onze product- en dienstcatalogus opbouwen
en de ambities die we willen nastreven als ICBR.
Dat moeten we kort doen, maar tegelijkertijd gewoon de acties nemen
waarvan we zelf denken: die gaan bijdragen aan die doelen voor 2030.
DE BOER: We komen op een kantelpunt
waarbij ik denk, ja, nu gaat het ook een beetje pijn doen, duurzaam zijn.
Ik hoop dat we met elkaar die stap kunnen maken
en dat we door de koudwatervrees heen kunnen
waar een aantal mensen in blijven hangen.
ANNA VAN MIERLO: Dat er best wel heel veel ideeën zijn
en dat het nu de kunst is om die ook om te gaan zetten in dingen doen, zeg maar.
Dus niet alleen maar praten over, maar ook eens gaan proberen en experimenteren van:
wat werkt goed en wat werkt niet?
PEPIJN VAN DER SPEK: We staan hier bij ICT
en om je heen staan alle posters met allemaal mooie ideeën
en ik ben blij verrast te zien dat er zo veel onderwerpen al op de agenda staan.
AAD BASTEMEIJER: Heel veel mensen hebben dubbele devices.
Dat is echt een hot topic.
TIENEKE BREEMHAAR: Het viel op dat er best veel vragen over de governance waren.
Op het moment dat je doelen wil gaan bereiken,
heb je ook een soort van nulmeting nodig.
VAN DER SPEK: Vloeistofkoeling voor datasets is een mooie
waarbij je de restwarmte kunt doorverkopen.
BONAJO: Naast de workshops hebben we ook een rondleiding gehad door dit pand
waar ondernemingen werken aan duurzaamheid,
circulaire producten, hergebruik van materialen,
waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk zijn
en met enthousiasme vertellen over wat ze aan het doen zijn en hoe het hen helpt.
Die inspiratie slaat ook over naar die collega's binnen de Rijksoverheid.
Dat helpt volgens mij ook om echt in die actiestand te komen.
MAN: Links de jungle in.

(Een man van het bedrijf Brute Bonen geeft een presentatie. Sabine Mous:)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

SABINE MOUS: Wat mij vooral is bijgebleven,
is dat er best wel wat faciliteiten zijn voor ambtenaren
waar ik niet altijd van op de hoogte ben.
Dus ik heb als tip meegegeven:
communiceer daar wat meer over, want dan kunnen we er gebruik van maken.
DE BOER: Ik denk dat het voor een medewerker die op kantoor komt,
heel fijn is op het moment dat je nadenkt over wat je eigen gedrag betekent.
Net als dat je nu thuis een graad lager gaat zitten, en wij op kantoor ook,
is het gebruik van zo'n kantoor belangrijk.
Je kan het heel dichtbij maken door gewoon bewust gebruik te maken van de faciliteiten.
GAR YEE TANG: Ja, het integrale, het raakt ons allemaal,
dus we moeten het met z'n allen doen.
We zijn één Rijk, dat we ons daar bewust van zijn
en dat we dat ook laten landen in onze plannen.

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER EN STOPT DAN

(Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Samen werken aan een duurzame en sociale Rijksoverheid. www.denkdoeduurzaam.nl. Het logo van Denk Doe Duurzaam... meer voor elkaar. Een productie van de Rijksoverheid.)