Duurzame inzetbaarheid

LARISSA BUIST-BELLIOT: Hé, ik zie mezelf hier inderdaad lopen.
Ik voel me hier veilig, ik voel me hier prettig.

(Aldus Larissa Buist-Belliot. Het logo van Denk. Doe. Duurzaam... meer voor elkaar.)

RUSTIGE MUZIEK

Ik ben recruiter. Ik ben net begonnen.
Het is allemaal nog nieuw en ontdekken en beleven,
maar ik ga mensen werven eigenlijk voor Rijkswaterstaat.
MARIEKE VAN DER AA: Ik ben de categoriemanager voor de Rijksoverheid
voor de categorie Duurzame Inzetbaarheid.
En dat houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor alle rijksbrede inkoop
op het gebied van inhuur van hr-professionals
en voor de hr-diensten.
Vanuit Inkoop hebben we te maken met de rijksinkoopstrategie: Inkopen met Impact.
En sinds 2021 is er een nationaal plan
Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen.
En de doelstellingen die ik wil realiseren op Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
zijn Social Return, Diversiteit en Inclusie
en Sociale Innovatie.
Een droom van mij is dat diversiteit en inclusie in 2030 vanzelfsprekend is.
Zowel voor de opdrachtgever als voor de leverancier
en voor Inkoop.
Diversiteit, dan kan je denken aan gender of geslacht,
maar ook aan etniciteit en aan leeftijd.
Diversiteit naar binnen halen is één,
maar diversiteit gaat altijd samen met inclusie.
Inclusie gaat dan ook heel erg over dat je echt jezelf mag zijn.
Uit onderzoek blijkt dat organisaties waar diversiteit aanwezig is,
dat daar ook een enorme innovatiekracht is.
En daarmee willen we ook een afspiegeling zijn van de maatschappij.
Nou, we zijn het eigenlijk gewoon gaan doen.
We zijn begonnen met een aanbesteding
voor het schrijven van vacatureteksten en jobbranding
voor de hele Rijksoverheid.
En we hebben in die aanbesteding aan de markt gevraagd
om ook te laten zien dat zij inclusief kunnen schrijven.
Zodat we echt zien: spreekt deze vacature een bredere doelgroep aan?
En daarnaast gebruiken we als Rijkswaterstaat ook de tekst:
talent als basis, diversiteit als kracht.
Waarin we mensen uitnodigen om bij ons te komen solliciteren,
ongeacht wie je bent of van wie je houdt.

(Larissa:)

Nou, ik las dus in de vacaturetekst
dat je achtergrond niet per se uitmaakt, want iedereen is welkom.
Bel maar en we kijken wat er mogelijk is voor je.
Dat ze dus eigenlijk verder kijken dan wat er op het papiertje staat.
Dat was voor mij gelijk een signaal van: hé,
ik kan dus gewoon in gesprek gaan en kijken wat zij voor mij kunnen betekenen.
Maar ook natuurlijk: wat kan ik voor hen betekenen?

(Ze loopt naar een man en schudt hem de hand.)

MARIEKE: Ja, het is belangrijk bij een sollicitatiegesprek
dat managers zich bewust zijn van eventuele vooroordelen
en dat ze dat niet meenemen in het sollicitatiegesprek.
En daarvoor kunnen ze de training volgen Inclusief werven en selecteren.
We hebben aan de markt gevraagd om te beschrijven:
hoe neem je diversiteit en inclusie mee in je assessments?
En ook: hoe ga je om met diversiteit en inclusie in je organisatie?
GWEN KUIPERS: De meeste assessments die we doen,
zijn of selectie- of ontwikkelgerelateerd
en we proberen dus zo divers en inclusief mogelijk
een assessment in te steken.
Dat doen we door een brede range aan testen in te zetten
voor alle assessments die wij uitvoeren voor de Rijksoverheid.
Een uitdrukking zoals 'de spin in het web',
vaak mensen met een Nederlandse achtergrond
weten dan heel goed wat daarmee bedoeld wordt,
maar mensen die misschien niet in Nederland geboren zijn,
die kunnen het lastig vinden om daar de juiste interpretatie aan te geven.
Dus we proberen zoveel mogelijk met testen te werken
die dat element eruit halen
zodat iedereen een gelijke kans heeft
om het beste van zichzelf te laten zien op die test.
Als we gaan kijken naar de inclusiescan,
hoe inclusief iemand handelt of leidinggeeft,
dan worden daar verschillende dingen in gemeten.
Bijvoorbeeld hoe iemand in een samenwerking omgaat
met een diverse groep aan mensen.
Maar ook bijvoorbeeld of iemand in zijn vrije tijd
op zoek gaat naar andere culturen of daarin geïnteresseerd is.
LARISSA: Ik kan niet wachten om te beginnen,
om dus in gesprek te gaan met mensen, kijken waar hun talenten zitten.
MARIEKE: Ik zou willen zeggen:
Pas diversiteit en inclusie toe in je aanbestedingen.
Dus niet alleen bij HR, maar ook bij ICT,
of bijvoorbeeld bij Communicatie of Catering.
Leer hiervan, want daarmee kan je echt het verschil maken.
Verschil verrijkt.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Samen werken aan een duurzame en sociale Rijksoverheid. www.denkdoeduurzaam.nl. Het logo van Denk. Doe. Duurzaam... meer voor elkaar. Beeldtekst: Een productie van de Rijksoverheid.)

DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG