Denk groot, doe klein (en duurzaam) - 22 juni 2022

(Het logo van Denk. Doe. Duurzaam... Meer voor elkaar. Mensen staan te praten in de Speakers' Corner van de Haagse Hogeschool. Ineke van Deursen:)

RUSTIGE MUZIEK

INEKE VAN DEURSEN: We zijn hier bij het Kennisevent,
dat het laatste, afsluitende event is van een tweejarig project
dat we samen hebben gedaan in consortiumverband
met de Haagse Hogeschool, FM Haaglanden en DJI.
RACHEL KUIJLENBURG: Denk groot, doe klein en duurzaam.
En samen met 100 mensen vanuit de bedrijfsvoering vanuit het Rijk
hebben we vooral onze kennis gedeeld
en ook de kennis opgehaald om na te denken:
hoe ga je nou echt een circulaire bedrijfsvoering tot stand krijgen?

(Aldus Rachel Kuijlenburg.)

IVO BONAJO: Ik vind het ook gewoon heel mooi dat je het praktisch kan maken,
dat het leuk is om te verduurzamen, circulariteit, dat het gewoon kan.
En dat soort type workshops staan ook op het programma.
Dus het gaat volgens mij ook gewoon de mensen ook echt
concreet helpen om morgen een paar dingen anders te doen.
Geen zenden, maar vooral met elkaar doen.

(Een groep mensen volgt een workshop. Mariëlle van der Beek:)

MARIELLE VAN DER BEEK: Ik zat net bij de workshop over ontspullen:
hoe je nee kan zeggen op je werk tegen spullen.
Want heel veel spullen krijg je zomaar in je handen.
Het blijkt dat als je nee zegt tegen dingen,
ook tegen een telefoon of tegen papier,
dat het eigenlijk in de praktijk heel goed kan,
maar dat het niet zo gauw in je opkomt.
GIJS BROUWERS: Het was een heel interessante workshop.
Het ging over duurzame P&O.
Vooral eigenlijk praten over: maken mensen nou
bewust keuzes als ze bij een afvalbak staan
en hoe kan je nou zorgen dat ze bewust hun afval scheiden?
Met heel simpele dingen van: als je het restafval als laatste neerzet,
dan voorkom je dat mensen gelijk alles erin donderen.

(Aldus Gijs Brouwers.)

Heel leerzaam.
-Heel interessante dag.
Het is heel belangrijk om studenten erbij te betrekken,
want zij moeten het stokje overnemen.
De student kan zijn kennis en innovatiekracht inbrengen en leert.
En vice versa is dat de organisatie nieuwe kennis kan absorberen,
maar ook die student weer kan opleiden binnen die organisatie.
SUZANNE VAN DER VELDE: Ik denk dat studenten echt de toekomst zijn.
Zij kunnen heel goed bruggen bouwen tussen de jonge generatie
die die gedragsverandering, die heel hard nodig is, teweeg kan brengen.
Maar ook tussen echt de praktijk en wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld.

(Aldus Suzanne van der Velde.)

GWEN VAN DER BERG: Ik vind het vooral interessant
dat als je je resultaten vertelt, dat ze best wel verbaasd zijn.
LISA BAKKER: Dus echt een stukje bewustwording wordt er meegenomen.
AMIRA PROVENCE: Ja, ook interessant dat je het terugziet, hoor,
bij hen op de werkvloer.
BRITT HARTING: 'O, wat leuk die resultaten,
zou je dat met me willen delen?' Dat ze er zelf ook wat mee kunnen doen.
Een beetje erkenning voor wat we gedaan hebben het afgelopen halfjaar.
LISA: Zeker, ja. BRITT: En voor een goed cijfer.
Ja.

(Aldus studenten Facility Management. Rachel Kuijlenburg:)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

KUIJLENBURG: Ik kijk met enorm veel voldoening terug op het evenement.
Ja, ik ben heel trots met het team dat we dit zo hebben kunnen uitvoeren.

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT DAN

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Samen werken aan een duurzame en sociale Rijksoverheid. www.denkdoeduurzaam.nl. Het logo van Denk. Doe. Duurzaam... Meer voor elkaar. Beeldtekst: Een productie van de Rijksoverheid.)