Categorieplan Beveiliging en BHV

MANNENSTEM: Je neemt weer actief deel in een proces.
Dus ja, ik ben er heel erg gelukkig mee.

(Het logo van Denk, Doe, Duurzaam... meer voor elkaar.)

RENÉ LISSENBURG: Dat Categorieplan is speciaal gericht
op al die rijkskantoren en rijkslocaties
waar wij die mooie contracten voor aanbesteden.
Een van de mooie voorbeelden is de Oosterscheldekering waar we nu staan
en waar de beveiligers dagelijks een belangrijke verantwoordelijkheid hebben.
Ik stimuleer de inkopers allereerst door duidelijk te maken wat onze ambities zijn
met de categorie en anderzijds via de aanbesteding,
onze contracten die we aan de markt geven.
En dat doen we meestal via eisen, die staan vast,
en anderzijds door middel van wensen,
open vragen waarin we de markt uitdagen
als het gaat over social return en milieu,
hoe zij daar invulling aan kunnen geven op hun eigen wijze,
maar ook vooral voor de lange termijn.
Wij zien daarvan terug dat ook leveranciers enthousiast worden
voor de hoeveelheid mogelijkheden die er zijn op het vlak van duurzaamheid,
waar ze zelf nooit aan gedacht hadden.
Wat is onze maatschappelijke plaats in de wereld?
Dan zie je ook dat leveranciers met heel goede ideeën komen.
Wij zijn bewust op zoek naar mensen
die om een echte reden op een afstand van de arbeidsmarkt geraakt zijn.
Dus wij hebben ook doelgroepen benoemd waar wij ons voor gaan inzetten.
SAM BOS: Het is niet zo makkelijk
voor 50-plussers om ergens in te stromen.
Ik heb in de chemie gewerkt in het brandweer- en brandveiligheidswezen,
tot op een gegeven moment het werk daar ook stopte.
Toen kwam ik bij het UWV terecht. Toen is er een test gedaan,
om te kijken welke opties en welke banen eigenlijk op dat moment gevraagd worden.
En daar kwam voor mij beveiliging uit.
Aangezien ik nog actief genoeg ben,
heb ik toch de kans gekregen om een opleiding te doen.
SAM BOS: Morgen, bewaking Topshuis.
SAM BOS: En van daaruit stroomde ik bij dit bedrijf, waar ik nu werkzaam ben,
via m'n stage en zo naar een contract.
PIETER RIJKE: In ons doorgroeimodel
willen we een afspiegeling zijn van de maatschappij.
Zeker gezien de huidige arbeidsmarkt ben ik ontzettend blij met die mensen.
We kunnen allemaal van elkaar leren.
Het Rijk helpt ons om de arbeidsplek te creëren samen met ons.
We kunnen ze opleiden op de objecten die de overheid ons biedt.
De mensen zijn blij dat ze een arbeidsplek hebben
en wij maken het cirkeltje compleet door ze die arbeidsplek te bieden.

(Sam Bos stapt een parkeerterrein op.)

LISSENBURG: Milieu en CO2-reductie zijn ook een speerpunt
en bij beveiligingsdiensten denk ik vooral inderdaad
aan de voertuigen die dagelijks op weg zijn,
bij alarmmeldingen, bij mobiele surveillance,
en vandaar elektrische auto's met nuluitstoot.
Circulariteit houdt in dat het product bij voorkeur herwonnen is
uit grondstoffen die uit het hele proces komen.
Om als voorbeeld te noemen: portofoons.
Als ze aan het eind van hun levensduur
ook weer omgebouwd kunnen worden naar portofoons en andere producten,
waar kunststoffen of materialen nodig zijn die zich in een portofoon bevinden.

GEROEZEMOES

(In een stationshal lopen mensen rond.)

We hebben ook bij de bedrijfshulpverlening gezien dat onderhoudsmonteurs
op pad gestuurd worden met het openbaar vervoer,
en dat heeft ons verrast.

(Een vrouw loopt door een stationspoortje.)

ROSA PARASTAR: Ik doe onderhoud
voor BHV van middelen.
Eerst begon ik met de Nederlandse taal te leren
en dan probeerde ik een goeie baan te vinden
via Werkzaak.
SASKIA BORMAN: Iedereen verdient dezelfde kans
en het maakt niet uit waar je vandaan komt, hoe je geboren bent.
Iedereen die kan werken, heeft ook kans op werk.
En nu hebben we voor het eerst iemand met een status bij ons binnen het bedrijf.
Zij is ingenieur in een ziekenhuis in Iran geweest.
Wij werken zelf in de medische branche
en daarom dacht ik: dan heeft ze gelijk affiniteit met de producten en de branche.
Een ingenieur heeft wel heel veel kennis,
dus kunnen we haar ook opleiden binnen het bedrijf
en steeds meer mogelijkheden geven.
LISSENBURG: Wees creatief, kijk om je heen.
Wat is de plaats van jouw organisatie en jouw product in de keten?
En kijk wat je mogelijkheden zijn. Samen dragen we bij aan een betere wereld,
en dat maakt je werk leuk en uitdagend.

(Een vrouw sluit een kast. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Samen werken aan een duurzame en sociale Rijksoverheid. www.denkdoeduurzaam.nl. Het logo van Denk, Doe, Duurzaam... meer voor elkaar. Beeldtekst: Een productie van de Rijksoverheid.)

RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT

.