Ministerie van EZK

*Funky muziek speelt*

Beeldtekst: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Project: IWR2021 Werkplekhardware.

Lucien Claassen – Categoriemanager IWR:
Wij van ICT Werkomgeving Rijk, oftewel IWR, sluiten voor de gehele Rijksoverheid contracten af voor de inkoop van ICT-apparatuur. Zoals laptops, tablets, smartphones, beeldschermen en printers. Ons totale inkoopvolume is ruim 160 miljoen euro per jaar.

Johan Rodenhuis – Adviseur Duurzaamheid IWR:
De duurzaamheidsthema's waarop wij impact willen maken, zijn klimaat, circulariteit en internationale sociale voorwaarden.

*Funky muziek speelt*

Lucien Claassen – Categoriemanager IWR:
IWR valt onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en is een overkoepelende inkooporganisatie voor de hele Rijksoverheid. Van duurzaam inkopen moet je verstand hebben en IWR heeft die expertise. Wij bepalen de hoogst haalbare duurzaamheidseisen en maken een voorselectie van ICT-bedrijven en producten die daaraan voldoen. Alle andere inkooporganisaties binnen de Rijksoverheid kunnen vervolgens uit de voorselectie kiezen en hebben daarmee de garantie dat ze duurzame producten in huis halen.

Johan Rodenhuis – Adviseur Duurzaamheid IWR:
De eerste stap in onze selectieprocedure is om te kiezen voor fabrikanten die voldoende duurzaam produceren. Hiervoor maken we gebruik van EcoVadis. EcoVadis is een soort scorekaart waarmee je een bedrijf kunt toetsen op criteria zoals het milieu. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: wat doen ze aan CO2-reductie, hoeveel energie wordt gebruikt en hoeveel daarvan is groene energie? Belangrijke andere criteria zijn mensenrechten en ethisch handelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: is het veilig in de fabriek, krijgen arbeiders een eerlijk loon en wordt er geen gebruik gemaakt van kinderarbeid?

*Funky muziek speelt*

Lucien Claassen – Categoriemanager IWR:
Na de selectie van de fabrikanten kijken we vervolgens naar de producten die ze leveren. Hiervoor maken we weer gebruik van een internationale standaard, namelijk die van de TCO-certified eisen. Met TCO kijken we onder andere naar de kwaliteit van producten. Bijvoorbeeld: wat is de levensduur, gaat een apparaat snel kapot als het valt, welke producten zijn nog repareerbaar, zijn accu's vervangbaar en hoelang zijn reserveonderdelen beschikbaar? En we eisen dat 80 procent van de apparatuur die we afstoten een tweede leven moet kunnen krijgen. Bijvoorbeeld als 'refurbished' product.

Johan Rodenhuis – Adviseur Duurzaamheid IWR:
Daarnaast eisen we afvalcompensatie. Bijvoorbeeld: voor elke nieuwe telefoon die door ons gekocht wordt, moet uit een ontwikkelingsland een afgedankt toestel worden gerecycled. Ook vragen we onze leveranciers hun CO2 te compenseren. Dit doen we via de Fairtrade Climate Standard. Deze compensatie vindt plaats in ontwikkelingslanden door bijvoorbeeld de aanplant van bos, of het plaatsen van biogasinstallaties.

*Funky muziek speelt*

Lucien Claassen – Categoriemanager IWR:
Het innovatieve aan onze inkoopprocedure is dat de voorselectie van alle werkplekproducten door één overkoepelende inkooporganisatie wordt gemaakt die heel veel kennis heeft van duurzaam inkopen. Door deze concentratie aan expertise en het grote inkoopvolume van 160 miljoen per jaar, kunnen we veel meer impact maken dan wanneer alle inkoopafdelingen afzonderlijk duurzaam zouden gaan inkopen. Een uitdaging was wel om niet door te schieten met ons eisenpakket richting de leveranciers. Daarom zijn we twee jaar geleden begonnen gesprekken met hen te voeren over wat wel en wat niet haalbaar is.

Johan Rodenhuis – Adviseur Duurzaamheid IWR:
Naast eisen hebben we ook een aantal wensen bij onze leveranciers neergelegd waarmee ze zich konden onderscheiden. Een wens was bijvoorbeeld Co2-neutraal vervoer. Iedereen kon hier aan voldoen. Voor toekomstige aanbestedingen gaan we inzetten op vervoer met zero emissie. Zo verleiden we de markt om steeds weer een stapje duurzamer te worden.

*Funky muziek speelt*

Lucien Claassen – Categoriemanager IWR:
Onze duurzame werkwijze kan ook gebruikt worden door andere organisaties. Op dit moment treffen we voorbereidingen om alle informatie hierover, zowel nationaal als internationaal, te delen.


Johan Rodenhuis – Adviseur Duurzaamheid IWR:
Onze aanpak wordt hopelijk een nieuwe standaard op het gebied van aanbesteden van duurzame ICT-hardware binnen Nederland en Europa en kan wellicht breder ingezet worden dan alleen bij ICT.

Lucien Claassen – Categoriemanager IWR:
Ja, want duurzaamheid is niet langer een optie, het is een uitgangspunt.

*Funky muziek speelt en eindigt*

Logo Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verschijnt in beeld.

Beeldtekst: Geproduceerd door de Rijksoverheid.