Gemeente Rotterdam

*Rockmuziek speelt*

Beeldtekst: Gemeente Rotterdam.
Herlegbare rioolbuizen.

Jeroen van der Wal – Beheerder riolering gemeente Rotterdam:
Riolering. Weinig mensen staan er bij stil, maar iedereen maakt er gebruik van en verwacht dat het goed functioneert. Maar rioolbuizen gaan niet oneindig mee. Daarom koopt Rotterdam duurzame rioolbuizen in. De duurzaamheidsthema's die hier een rol spelen zijn: circulariteit CO2-reductie en social return.

*Rockmuziek speelt*

Jeroen van der Wal – Beheerder riolering gemeente Rotterdam:
Deze rioolbuizen in de grond zijn van PVC. Deze zijn na vijftig jaar zo verzakt dat ze moeten worden opgegraven. De in het verleden gelegde buizen zijn van dunnere kwaliteit. Deze buizen zijn na het opgraven niet meer herbruikbaar en gaat daarom naar de fabriek voor recycling. Qua duurzaamheid is dit proces niet optimaal. Het vervoer naar de fabriek en het omsmelten van de buizen kost energie. Ook is er materiaalverlies want een deel van de PVC gaat verloren bij het smeltproces. Beter zou zijn om de opgegraven buizen schoon te maken en opnieuw in te graven.

*Rockmuziek speelt*

Jeroen van der Wal – Beheerder riolering gemeente Rotterdam:
Om dit in de toekomst mogelijk te maken, kiest de gemeente Rotterdam ervoor betere kwaliteit rioolbuizen te gebruiken. We hebben leveranciers de opdracht gegeven een buis aan te bieden die over vijftig jaar kan worden opgegraven, kan worden schoongemaakt en weer kan worden teruggelegd. Het uitgangspunt hierbij is dat de buis daarna nog minimaal vijfitg jaar mee kan. Met deze nieuwe buis besparen we niet alleen op vervoer en reduceren we de CO2-uitstoot, maar we verzekeren ons ook van continuïteit. Grondstoffen om PVC buizen te maken worden namelijk steeds schaarser. Over 50 jaar zou het weleens heel lastig kunnen zijn om aan nieuwe PVC buizen te komen en kan de prijs ook nog eens veel hoger liggen. Door nu buizen aan te schaffen met een levensduur van minimaal 100 jaar ben je in ieder geval de komende eeuw verzekerd van een goed werkend rioolsysteem.

*Rockmuziek speelt*

Jeroen van der Wal – Beheerder riolering gemeente Rotterdam:
Wat dit project bijzonder maakt, is dat er op een hele andere wijze is aanbesteed. Vroeger werd er vooral geselecteerd op prijs. Nu proberen vooral naar maatschappelijke doelen te kijken zoals circulariteit en reductie van de CO2-uitstoot. Daarnaast is leveranciers gevraagd om een betere kwaliteit buis te leveren. Ook hebben wij hen gestimuleerd verder te denken, bijvoorbeeld over het inzetten van andere kunststof buizen dan PVC. Dit was voor leveranciers een hele omslag in denken. Daarom hebben we hen eerst gepolst of ze dit zagen zitten.

*Rockmuziek speelt*

Jeroen van der Wal – Beheerder riolering gemeente Rotterdam:
Kwaliteit van de buis is gebaseerd op aannames en berekeningen van de leveranciers. Pas over vijftig jaar weten we zeker dat de buis de kwaliteit heeft die nu is beloofd. Hiermee lopen we wel een risico. Ontevreden leveranciers kunnen de aanbestedingsprocedure namelijk aanvechten wanneer ze vinden dat de beoordeling te subjectief is. Om dit te voorkomen hebben we een lijst van hele duidelijke, objectieve indicatoren opgesteld, zoals een circulariteitsindex. Zo waren de spelregels van tevoren voor iedereen duidelijk.

*Rockmuziek speelt*

Jeroen van der Wal – Beheerder riolering gemeente Rotterdam:
Bij de aanbesteding hadden we wel een aantal wensen. Namelijk het vervoer van de buizen door de stad moet energievrij gebeuren. Ook hebben wij leveranciers verplicht mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken bij het arbeidsproces. Zij gaan helpen bij het in elkaar zetten van hulpstukken en bochten. Het mooie aan de benaderingswijze van de gemeente Rotterdam is dat deze in heel Nederland kan worden toegepast. We hebben de korte termijn strategie van alleen kostenbesparing losgelaten. De truc is om op de lange termijn te durven denken. Wij gaan voor levensduur en hergebruik van bestaande materialen. Zo voorkomen we uitputting van de aarde en blijft er meer over voor toekomstige generaties.

*Rockmuziek speelt en eindigt*

Logo Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verschijnt in beeld.

Beeldtekst: Geproduceerd door de Rijksoverheid.