Duurzame Cruquiusbrug

*Funky muziek speelt*

Beeldtekst: Provincie Noord-Holland.
Project: Duurzame Cruquiusbrug.

Tino van der Giesen – Projectmanager Cruquiusbrug:
De provincie Noord-Holland koopt een duurzame, circulaire brug in, over de ringvaart bij Cruquius.

Jacqueline Roosendaal – Strategisch Inkoopadviseur Provincie Noord-Holland:
Als provincie vinden wij het belangrijk om bij te dragen aan een betere wereld.
Wij proberen daarom met ons inkoopbeleid echt impact te maken.

Tino van der Giesen – Projectmanager Cruquiusbrug:
We kopen nu zo veel mogelijk circulair en klimaatneutraal in. Hierdoor stimuleren we de markt om met duurzame oplossingen te komen.

*Funky muziek speelt*

Tino van der Giesen – Projectmanager Cruquiusbrug:
De huidige Cruquisusbrug bestaat uit twee brugdelen. Om zo circulair mogelijk te werken is bewust besloten het eerste brugdeel niet te vervangen maar hierop groot onderhoud te plegen. De levensduur van dit brugdeel wordt daardoor met 30 jaar verlengt. Het tweede brugdeel moet wel vervangen worden. Hierbij wordt het vrijkomende materiaal zo veel mogelijk hergebruikt. Het metaal wordt hergebruikt in een nieuwe constructie. Het beton wordt gerecycled voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor het aanleggen van wegen.

Jacqueline Roosendaal – Strategisch Inkoopadviseur Provincie Noord-Holland:
Om de circulariteit in de toekomst te vergroten heeft de provincie de IFD-principes ontwikkeld. IFD betekent: Industrieel, Flexibel, Demontabel. Dat wil zeggen dat de nieuwe brug wordt opgebouwd uit onderdelen met gestandaardiseerde verbindingen. Stel dat een brug in de toekomst wordt vervangen door bijvoorbeeld een aquaduct, dan kun je de brug demonteren en de onderdelen in één of meerdere andere bruggen hergebruiken. Een ander voordeel van IFD bouwen is dat de brugonderdelen in de fabriek al klaargemaakt kunnen worden. Hierdoor is de brug op locatie veel sneller in elkaar te zetten, dit verkort de bouwtijd waardoor er veel minder verkeershinder is.

*Funky muziek speelt*

Tino van der Giesen – Projectmanager Cruquiusbrug:
De nieuwe brug wordt ook onderhoudsarm doordat we een ander verfsystemen gebruiken. Deze verf is op basis van aluminium en gaat veel langer mee. Daarnaast gaan we dit bewegingsmechanisme vervangen door een mechanisme met minder bewegende onderdelen. Hierdoor is er minder slijtage en dus minder onderhoud.

Jacqueline Roosendaal – Strategisch Inkoopadviseur Provincie Noord-Holland:
Ook zorgen we ervoor dat de nieuwe brug energieneutraal wordt. Dit realiseren we door stroom op te wekken met zonnepanelen die we plaatsen in de buurt van de brug. In de kelder van de brug plaatsen we een warmte-koude-installatie. Hierdoor verbruiken we veel minder energie om de ruimte warm te houden. Die warmte is nodig om te voorkomen dat het bewegings- en besturingssysteem vastloopt door vochtigheid.

Tino van der Giesen – Projectmanager Cruquiusbrug:
Door al deze maatregelen verwachten we 61 procent aan CO2-uitstooten 69 procent aan grondstoffen te besparen ten opzichte van de traditionele vervanging van de brug.

*Funky muziek speelt*

Jacqueline Roosendaal – Strategisch Inkoopadviseur Provincie Noord-Holland:
Wat lastig was, is dat wij project uitvoeren met een aantal partners: de gemeente Heemstede, de gemeente Haarlemmermeer, de vervoersregio Amsterdam en het hoogheemraadschap van Rijnland. Iedere partij had andere wensen en doelen met betrekking tot duurzaamheid. Bijvoorbeeld: de ene wilde 100 procent energieneutraliteit en een ander was eigenlijk al blij met 60 procent. Dit hebben we opgelost door voor alle partijen acceptabele minimumniveaus van duurzaamheid te bepalen en de aannemers uit te dagen om nog beter te presteren. Om aannemers te prikkelen om met zo hoog mogelijke duurzame ambities te komen, hebben we gekozen voor de aanbestedingsprocedure 'concurrentiegerichte dialoog'. Bij deze procedure ga je tijdens de aanbesteding met elkaar in gesprek om kennis uit de markt te halen. Zo stemmen we behoefte beter af op de mogelijkheden en krijg je inschrijvingen die beter aansluiten. Op deze manier worden onze ambities nog meer gehaald.

Tino van der Giesen – Projectmanager Cruquiusbrug:
Als provincie Noord-Holland, hebben we samen met opdrachtgevers, bouwbedrijven en ingenieursbureaus de IFD-principes van gestandaardiseerde verbindingen ontwikkeld. Deze zijn nu bij de NEN vastgelegd in een NTA: een Nederlandse Technische Afspraak. Dit maakt IFD landelijk beschikbaar voor alle partijen in de grond- weg- en waterbouw. Zo kunnen brugonderdelen door heel Nederland uitwisselbaar worden.

Jacqueline Roosendaal – Strategisch Inkoopadviseur Provincie Noord-Holland:
In de komende jaren zijn in ons land tienduizenden bruggen aan vervanging en renovatie toe. Duurzame bruggenbouw wordt dus steeds belangrijker.

Tino van der Giesen – Projectmanager Cruquiusbrug:
Door de principes van de IFD toe te passen, maken we een mooie stap naar toekomstbestendiger bruggen bouwen in Nederland.

*Funky muziek speelt en eindigt*

Logo Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verschijnt in beeld.

Beeldtekst: Geproduceerd door de Rijksoverheid.