EZK/LNV Duurzaamheidsverslag 2020

De Rijksoverheid wil op weg naar 2030 flinke stappen zetten richting klimaatneutraliteit. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit trekken hierin samen op en pakken het stapsgewijs aan.

We werken planmatig aan onze CO2-reductie en het verder verduurzamen van onze organisaties. Waar het mogelijk is, willen we ook een voorbeeldrol vervullen. Binnen de Rijksoverheid en hopelijk ook voor Nederland. We willen dat onze organisaties in 2030 klimaatneutraal zijn, maar we werken eraan om dat eerder te bereiken. Op onderdelen kan dat zeker! ‘Samen aan de slag’ is het motto van de hele organisatie.

In onze duurzaamheidsverslagen laten we zien welke stappen we hebben gezet en wat ons nog te doen staat. Als gevolg van de coronacrisis was 2020 een ongewoon jaar. Met onverwachte afnames in CO2. Al met al bijna 35% en bij vliegreizen zelfs 76%. We kregen kansen om duurzaamheid te versnellen. Onder andere door hybride te werken, virtuele handelsmissies te organiseren en alternatieven voor internationale reizen te gebruiken.
Ondanks dat het een bijzonder jaar was, gingen we gewoon verder met onze doelstellingen. Diensten van EZK en LNV haalden hun doelstelling om het wagenpark met minstens 20% te elektrificeren. En we hebben steeds meer aandacht voor duurzaamheid bij al onze inkopen. Ook het aantal dienstreizen nam in 2020 af. Net als het elektriciteitsgebruik in de kantoren van EZK en LNV.

Het is niet eenvoudig om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Sommige plannen gaan goed, andere, zoals het gestegen aandeel restafval, zijn weerbarstig, en weer andere zijn veel succesvoller dan we dachten. Naast het verduurzamen van onze faciliteiten, is het belangrijk om steeds meer in te zetten op het duurzaam handelen van iedereen binnen EZK en LNV. Want een duurzame organisatie is uiteindelijk de optelsom van het gedrag van ons allemaal.

We willen onze ervaringen delen. En leren van de ervaringen van anderen. Want alleen samen zetten we serieuze stappen richting een klimaatneutrale Rijksoverheid!