Uitzicht over Nederlands landschap
Beeld: Matthias Groeneveld

Nieuwsflits!

Nog 10 dagen tot… Duurzaam Doen!

Het evenement dat bol staat van inspiratie voor de verduurzaming van het Rijk.

Laat je verwonderen door Spoken Word Artist Romano Haynes, inspireren door de pitches van de cao-experimententeams en doe actief mee in de workshops en paneldiscussies over wat goed gaat en nog beter kan.

Het volledige programma vind je op Home - Duurzaam doen!

Schrijf je snel in!

Colofon

Zie je voor jou aansprekende voorbeelden, deel deze nieuwsbrief dan met je collega’s en relaties die ook actief zijn op het gebied van verduurzamen van de (rijks)bedrijfsvoering. Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Dit is een uitgave van Denk Doe Duurzaam. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Heb je vragen? Mail naar:

Denkdoeduurzaam@rijksoverheid.nl