De vlag gaat weer uit voor de Nationale Klimaatweek

Op 30 oktober begint de Nationale Klimaatweek (NKW): een week die inspireert, motiveert én activeert om de knop om te zetten naar minder CO₂ -uitstoot. Om de voorbeeldrol van de Rijksoverheid te onderstrepen gaat op 30 oktober op verschillende ministeries en uitvoeringsorganisaties de NKW-vlag in top. Waarom?

“Voor mij is het een belangrijke symbolische handeling,” zegt Eva Heijblom, directeur-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). “Het laat zien dat we als Rijksoverheid duurzaamheid serieus nemen en dat we ons inzetten voor klimaatactie. We zetten de spotlight op klimaatverandering, en inspireren tegelijk anderen om zich ook in te zetten voor een meer duurzame toekomst.”

Aanmoediging tot actie

De Nationale Klimaatweek is voor Heijblom een uitgelezen kans om iedereen nog bewuster te maken van de uitdagingen waar de Rijksoverheid rond duurzaamheid voor staat. “We kunnen deze week onze resultaten en plannen voor de verduurzaming van de bedrijfsvoering extra uitdragen. Bovendien moedigt de NKW actie aan, en dat is essentieel om verder te komen."

Het kabinet maakte enkele jaren terug al een ambitieus landelijk plan om de effecten van klimaatverandering terug te dringen en op te vangen. “En wat wij aan burgers en bedrijven vragen, moet wij als Rijksoverheid zelf natuurlijk ook doen in onze bedrijfsvoering,” zegt Heijblom. “Ik ben enorm blij dat er binnen de departementen, uitvoeringsorganisaties en dienstverleners meer bewustzijn is gekomen over de voorbeeldrol die de Rijksoverheid hier heeft. Door samen de verantwoordelijkheid voor duurzaamheid te voelen én dragen, kunnen we echt het verschil maken.”

Vlag hijsen bij SSC-ICT en FMH
Romano Nagesar van SSC-ICT en Anton de Klerk van FMHaaglanden

Goede stappen bij duurzame inkoop

Een heel mooi voorbeeld daarvan vindt Heijblom de inkoopstrategie ‘Inkopen met Impact’. “Dat is echt een fantastisch initiatief om onze inkoop als Rijksoverheid te verduurzamen. Als grootste werkgever van Nederland hebben we niet alleen de verantwoordelijkheid om doelmatig en rechtmatig in te kopen; we moeten ook onze maatschappelijke waarden in de inkoop laten terugkomen. Ik ben ontzettend blij dat er op dit gebied zulke goede stappen worden gezet.”

Tegelijkertijd moet de verduurzaming sneller en met meer impact, als het aan haar ligt. De inspanningen rond duurzaamheid moeten omhoog en de doelen nog ambitieuzer, stelt Heijblom. “Ik denk dan bijvoorbeeld aan het verminderen van ons energieverbruik binnen de rijkskantoren, maar ook aan minder vliegen bij dienstreizen op korte afstanden. En we moeten ook blijven investeren in groene innovatie en de bewustwording verder vergroten, zowel intern als extern.

Als departement dat verantwoordelijk is voor het functioneren van de Rijksdienst kan het ministerie van BZK hier een belangrijke rol in spelen. “Als directeur-generaal pak ik graag een aanjagersrol. Samen met het programma DenkDoeDuurzaam wil ik het belang van duurzaamheid blijven benadrukken, waarbij ik samen optrek met de andere departementen. Alles met het doel om duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel van onze bedrijfsvoering te maken.”

Grote digitale schoonmaak

De aanjagersrol, en ook de samenwerking met departementen, komt mooi tot uiting in de verschillende activiteiten tijdens de NKW. Zo zijn er diverse webinars vol praktische tips om ‘digitaal afval’, zoals oude bestanden en e-mails, te verminderen, georganiseerd en aangeboden door. En breed gepromoot door programma Denk Doe Duurzaam, zodat zo veel mogelijk rijksmedewerkers die week in hun inbox en digitale archiefmappen duiken en grote schoonmaak houden. “Als directeur-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie vind ik dat een belangrijke uitdaging. Hoe kunnen we zorgvuldig omgaan met onze data en het bijbehorende energieverbruik? Als we allemaal die praktische tips toepassen, kan dat direct impact hebben op de CO₂-uitstoot van de Rijksoverheid.” Verder tipt Heijblom de NKW-activiteiten die door het hele land plaatsvinden, zoals de DJI Duurzame Experience in Leeuwarden, filmvertoningen bij DUO in Groningen of de Kledingruilmarkt bij de RVO in Den Haag.

Overigens wapperde een maand geleden nog een andere vlag van vele overheidsgebouwen: die van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. “Dat benadrukte onze verantwoordelijkheid als Rijksoverheid om mondiale uitdagingen, waaronder klimaatverandering, aan te pakken.” De SDG’s en de NKW sluiten zo naadloos op elkaar aan, vindt Heijblom. “Beide initiatieven zetten zich in voor een duurzamere wereld. Het belang daarvan kan ik alleen maar onderstrepen.”

De NKW-vlag gaat onder meer uit bij:

DUO 

Sylvia Poth, manager bedrijfsvoering DUO: “De overheid heeft een voorbeeldrol. We werken samen aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Maar we hebben een gedeelde verantwoordelijkheid; iedereen kan wat doen. Zet ook de knop om!”

Ministerie van Justitie & Veiligheid 

Emine Özyenici, hoofddirecteur Bedrijfsvoering: “Het afgelopen jaar heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid een belangrijke mijlpaal bereikt door de certificering op niveau 3 van de CO2Prestatieladder. Hier zijn we erg trots op! Binnen ons ministerie zijn we druk bezig met het vergroten van bewustwording op het gebied van duurzame bedrijfsvoering. Er ontstaan allerlei duurzame initiatieven, zoals het verduurzamen van het wagenpark. We zijn klaar om met z’n allen de volgende stappen te zetten, op naar niveau 4 en 5! Vandaag hijsen we de vlag van de Nationale Klimaatweek om het belang van duurzaamheid nog eens extra te onderstrepen.”

Hijsen van de vlag bij JenV en BZK
vlnr: Emine Özyenici (JenV), Silvia Schikhof (JenV) en Mellanie Linde (BZK)

Ministerie van VWS

Rond 10.15 hijst het duurzaamheidsteam samen de NKW-vlag. Hun motto: “Duurzaamheid kun je niet alleen doen. Je doet het samen!”

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Michel Heijdra, DG Klimaat & Energie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat:
“In de Nationale Klimaatweek inspireren burgers (Klimaatburgemeesters), bedrijven en organisaties (klimaatsupporters) en gemeenten de rest van Nederland op het gebied van duurzamer leven, wonen en reizen.

DG Klimaat en Energie Michel Heijdra hijst de vlag samen met scholieren van HSV Willemspark

De klimaatdoelen halen we alleen als iedereen een steentje bijdraagt en zijn handen uit de mouwen steekt. Alle ambassadeurs en deelnemers aan de Nationale Klimaatweek laten precies dat zien. Net als hier in Den Haag waar een hoop wordt georganiseerd.

De klimaatweek is zo een beweging die verandering van onderaf promoot en de groene vlek verder probeert te verspreiden. Er is daarbij samenwerking nodig tussen lokale en landelijke partijen om vanuit de opgedane ervaringen heel Nederland groener te maken. Daarom hijs ik met genoegen de vlag namens het Rijk samen met de gemeente Den Haag.”

Vlaghijsen bij EZK en LNV

"We integreren duurzaamheid zoveel mogelijk in onze eigen bedrijfsvoering. Duurzaamheid is niet meer een dingetje dat erbij komt, we maken het onderdeel van alles wat we doen: practice what you preach", aldus SG EZK Sandor Gaastra en SG LNV Jan-Kees Goet.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Take Padding, Duurzaamheidscoördinator bij het ministerie van BuZa: "We willen ons in onze eigen bedrijfsvoering hard maken voor de zaken waar we ons internationaal ook voor inzetten. Walk our talk!"