Van efficiëntere routes door de stad tot sociale projecten met een glimlach: zo maken het Rijk en PostNL samen impact

De categorie Logistiek werkt hard om samen met PostNL zoveel mogelijk duurzame en sociale impact te realiseren. Dit gaat verder dan alleen de vermindering van de uitstoot van het post- en pakketvervoer. Ester Miedema, strategisch contractmanager bij de categorie Logistiek, bedenkt samen met de post- en pakketdienst ook allerlei creatieve oplossingen voor meer (sociale) duurzaamheid. Dit loopt uiteen van eenzame ouderen een glimlach bezorgen tot efficiëntere routes voor postvervoer. Wij spraken met Ester over de samenwerking en de ambities op het gebied van duurzaamheid. 

Ester Miedema met team bij Jarige Job
Beeld: ©Rijksoverheid
Ester en haar collega's bij stichting Jarige Job

Kleine stappen grote impact

Als contractmanager is Ester verantwoordelijk voor de rijksbrede overeenkomsten van post- en pakketdiensten. Zij zorgt dat alle afspraken nagekomen worden en kijkt waar de dienstverlening verder kan worden verbeterd. De Rijksoverheid is de grootste afnemer van de postdiensten van PostNL, geen beter uitgangspunt om het verschil te kunnen maken.  

De categorie Logistiek wil impact maken op het gebied van duurzaamheid en social return, onder meer door gebruik van innovaties en transitiegerichte verbeteringen. Ester: “In het Programma van Eisen staan een aantal eisen gericht op duurzaamheid, bijvoorbeeld door de inzet van auto’s met een lage CO2-uitstoot of alternatief vervoer. Voor social return worden proeftuinen ontwikkeld waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet kunnen worden. Het gaat hierbij niet alleen om mensen die onder de Participatiewet vallen, maar bijvoorbeeld ook om statushouders. Om deze plannen te realiseren werkt PostNL volgens de Plan Do Check Act cyclus, waarbij continu wordt gekeken hoe het beter kan. Zo nemen we samen voortdurend kleine stappen vooruit.”

Voor het doorvoeren van verbeteringen op de verschillende speerpunten uit de overeenkomsten heeft Ester projectgroepen samengesteld. Hierin zitten zowel deelnemers vanuit de Rijksoverheid als medewerkers van PostNL. “Vanuit de projectgroepen is gekeken wat PostNL al aan social return doet en welke mogelijkheden er nog meer zijn. Alles wat PostNL doet, doen ze niet alleen voor de Rijksoverheid maar juist ook voor al hun klanten. Dat maakt dat een verbetering voor de Rijksoverheid op die manier ook doorwerkt voor alle klanten van PostNL”. 

Sterker door samenwerking

Eén van de sociale projecten die door de categorie Logistiek is omarmd is de samenwerking tussen PostNL en de Stichting Jarige Job. Deze stichting geeft verjaardagboxen met daarin cadeautjes, slingers en snoepgoed, aan kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat ze het thuis financieel wat zwaarder hebben. “Samen met PostNL zijn we het project begonnen waarin we Rijkscollega’s stimuleren in teamverband deze verjaardagboxen in te gaan pakken. De categorie heeft hierin een bemiddelende en stimulerende rol. Op die manier hebben al diverse Rijkscollega’s hun handen uit de mouwen gestoken en een belangrijke fysieke bijdrage geleverd aan het logistieke inpakproces op de locatie van Stichting Jarige Job”, vertelt Ester.

Een ander initiatief is ‘Samen tegen eenzaamheid’. Ester: “Omdat veel ouderen eenzaam de zomer doorbrengen doordat hun kinderen en kleinkinderen met vakantie gaan, sturen wij hen in deze periode per post een hartverwarmende boodschap. Zo hebben medewerkers van PostNL en collega’s van de Rijksoverheid vele kaarten met een persoonlijke, handgeschreven boodschap geschreven. Bij één verzorgingshuis is de doos met kaarten persoonlijk overhandigd, de andere kaarten zijn door PostNL bezorgd. Het is een kleine moeite maar de waardering en voldoening is groot”.

Samen tegen eenzaamheid

Poffertjes bij het post sorteren

“In het kader van goed opdrachtgeverschap hebben we in samenwerking met PostNL, voor de Dag van de Bezorger, poffertjes bij een postsorteercentrum uitgedeeld. Dit was bij het regionale sorteercentrum in Zwolle, waar ze al om vier uur ’s nachts met het sorteren van onze post beginnen. Die dag hebben we wel 300 porties poffertjes aan de bezorghelden uitgedeeld. Dat zij in het zonnetje werden gezet en er bewust stil werd gestaan bij hun werkzaamheden, werd heel goed ontvangen. We willen daarom volgend jaar alle sorteerlocaties op poffertjes trakteren. Op deze manier geven wij op een ludieke manier invulling aan ons goed opdrachtgeverschap maar met de serieuze boodschap dat wij de mensen die zich dagelijks bezighouden met het sorteren en bezorgen van onze post bijzonder waarderen voor hun inzet. ” 

Innovatie door inzet van robots

Innovatie is ook een belangrijk speerpunt in de samenwerking met PostNL. “We bespreken innovatieve ideeën en de haalbaarheid hiervan. Deze kunnen ook worden voorgesteld door PostNL. Zo worden kleine pakketten inmiddels verwerkt door robots in een speciaal ingericht sorteercentrum van PostNL. Tijdens een rondleiding van PostNL zag ik hoe een robot zijn taak uitvoert en een pakket sorteert door het naar de juiste plek te verplaatsen”, vertelt Ester. 

Robots bij het distributiecentrum
Robots in het PostNL sorteercentrum

Flexibiliteit zorgt voor efficiëntie

“Onze post wordt opgehaald bij de rijkslocaties. Voorheen kon een deelnemer zeggen in welk tijdsblok PostNL de post kon ophalen. Het kon voorkomen dat PostNL tien verschillende busjes in een stad liet rijden, omdat ze op tien locaties op hetzelfde moment moesten zijn. Deze routeplanning kon efficiënter en daarom hebben we het tijdskader voor het ophalen van post verruimt. Wij zijn daarin flexibeler geworden en PostNL combineert hun verschillende routes gemakkelijker. Dat is een stapje richting duurzaamheid, omdat er nu één bus een efficiënte route rijdt, die we redelijk snel gerealiseerd hebben”. 

Met deze projecten van de categorie is er meer aandacht voor sociale impact en duurzaamheid bij PostNL. “We zijn de grootste afnemer van de postdienst en PostNL is een hele zichtbare partij voor de burger. Met deze laagdrempelige sociale projecten willen we impact op de hele maatschappij maken. Dat is onze ambitie. Ook geven we als Rijk PostNL veel ruimte om (sociale) duurzaamheid buiten hun core business in te vullen. Dat mag via een aanverwant aspect in de keten, zoals bijvoorbeeld door het maken van fietstassen of het repareren van fietsen door mensen bij een Sociale Werkvoorziening bedrijf.

Samenwerking zorgt voor meer resultaat

 “We hebben genoeg ideeën maar om het snel te realiseren is niet gemakkelijk. Dat is onze grootste uitdaging. Daarom ben ik begonnen met het laaghangende fruit. Het helpt dat de overeenkomsten ruimte bieden om op dit onderwerp te verbeteren. Ons doel blijft om meer impact te creëren en ervoor te zorgen dat duurzaamheid continu de aandacht van PostNL heeft.”

Ester wil graag aan andere contractmanagers en leveranciers meegeven om vooral open in gesprek met elkaar te gaan. “Wij vertellen PostNL niet wat ze moeten doen maar we zoeken juist de samenwerking op. We bundelen onze krachten en maken we het samen tot een succes. We hopen hiermee andere organisaties te inspireren om ook na te denken en samen te werken op het gebied van duurzaamheid. Contractmanagers binnen andere categorieën zijn altijd welkom om hierover contact met me op te nemen.”