'Re-use zit niet alleen in techniek, maar ook in gedrag’

Op 10 november vindt de Circulaire Beurs plaats. In aanloop hiernaar toe spreken we met verschillende duurzaamheidsexperts en hoe zij de verschillende stappen op de R-ladder toepassen. Vandaag praten we met Jille Koop, Adviseur Duurzaamheid bij het Rijkvastgoedbedrijf (RVB). 

Wereldbol met handen

Het Rijksvastgoedbedrijf verduurzaamt haar vastgoed toekomstbestendig en heeft de ambitie om vanaf 2030 alle opdrachten circulair aan te besteden en de Rijkskantoren circulair te beheren. We spraken Jille al eerder over het project Kantoor Vol Afval (KaVA). Hoe staat het nu met dit project en hoe wordt hierin de R3, re-use toegepast? 

De R-ladder bestaat uit 7 R’en waarmee circulariteit vorm krijgt. De derde trede op de R-ladder is re-use. Dit betekent dat een afgedankt, maar nog goed product, hergebruikt wordt in dezelfde functie door een andere gebruiker. 
 

De opdracht is gegund

Op het voormalige Vliegkamp Valkenburg in Katwijk doet het RVB ervaring op met circulaire gebouwtransformatie met behulp van verschillende projecten. Het project KaVA is door het RVB opgezet om meer kennis te ontwikkelen over het hergebruik van materialen uit overheidsgebouwen en andere panden. Het Kantoor Vol Afval is een gebouw dat het RVB wil renoveren. Het doel van dit leertraject is om de duurzame toepassingen die worden uitgeprobeerd uiteindelijk toe te passen bij andere Rijkskantoren.

Jille vertelt: “Inmiddels hebben wij een partij gevonden met dezelfde ambitie als wij. De opdracht is gegund aan Team Vink. Op dit moment werken zij aan het voorlopig ontwerp. Vink Bouw is de aannemer die samenwerkt met een team van onderaannemers, waaronder een architect en andere adviseurs. Deze opgave betekent wel wat. Als je het gebouw namelijk volgens de principes van hergebruik wilt aanpassen, dan moeten alle disciplines aan de bak. Van brandveiligheid en bouwkunde tot installatietechniek. Team Vink gaf in hun inschrijving al aan hoe zij die disciplines een plek willen geven in dit traject. Hoe gedraagt ieder vakgebied zich in het belang van hergebruik? Waar moeten we kennis in ontwikkelen? Wanneer begint het te schuren met de eisen die we normaal gesproken stellen in projecten? Wanneer moeten en kunnen we een eisniveau aanpassen? Waar ligt die grens? Daar leggen wij in dit leerproject focus op.” 

Re-use in gedrag

Op de vraag hoe Jille re-use toepast bij het RVB, antwoordt hij: “Mijn rol in KaVA is onder meer de schakel zijn tussen opdrachtnemer en het technisch team bij onze organisatie. Zij moeten met elkaar communiceren, zodat kennis wordt uitgewisseld. Daarnaast help ik de teamleden bij het RVB om lessen vast te leggen in het kennisdossier en dat deze beschikbaar worden voor vakgenoten. Re-use zit niet alleen in techniek, maar ook in het gedrag en kennisuitwisseling. Ik ervaar dat ‘techneuten’ in dialoog met oplossingen komen die op papier nog niet voor mogelijk waren gehouden.” 

Kom je ook naar de Circulaire Beurs op 10 november?

Het RVB neemt uiteraard deel aan de Circulaire Beurs, onder andere met Rudolf Muis en Jille Koop. Jille: “Ik denk dat het heel interessant is. Graag inspireer ik anderen met de leerervaringen van het Kantoor Vol Afval die we tot nu toe hebben. Daarnaast ben ik benieuwd naar de verhalen van anderen: wat speelt er nog meer binnen de Rijksoverheid? Ik hoop te horen dat er al heel veel facetten flink aan de slag zijn op dit thema.”

De Circulaire Beurs vindt plaats op 10 november in Den Haag en is toegankelijk voor alle rijksambtenaren. Meer informatie over het event en de inschrijflink vind je hier. We hopen je daar te verwelkomen!