Circulair inkopen is leuk

In aanloop naar de Circulaire Beurs op 10 november spreken we met verschillende duurzaamheidsexperts en hoe zij de verschillende stappen op de R-ladder toepassen. Dit keer spreken we met Imke Haenen, programmamanager Versnellingshuis Nederland Circulair.
Vanuit het ministerie van Infrastructuur en waterstaat (I&W) werkt Imke Haenen voor Het Versnellingshuis Nederland Circulair. Dit is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die ondernemers willen helpen in de circulaire economie. Zo worden ondernemersnetwerken, overheid en wetenschap bij elkaar gebracht.

Wereldbol met handen

Workshop ‘Wees een circulaire koploper’

Speciaal voor rijksambtenaren geeft Imke met twee Versnellingshuis-collega’s op de Circulaire Beurs een workshop over hoe zij circulaire koplopende bedrijven kunnen ondersteunen, en hoe inkoop (door overheden) daar een grote rol in speelt. De titel: “voor de ambtenaar met lef, wees een circulaire koploper!’

Imke: “Een van de belangrijkste belemmeringen voor circulaire ondernemers is een te beperkte marktvraag. De vraag vanuit de overheid aan de markt voor circulaire producten en diensten, is een enorme hefboom om de economie circulair te maken. Als ambtenaar kun je dus echt het verschil maken en een circulaire koploper bent, als je lef toont. We willen dat graag laten zien vanuit het perspectief van de ondernemer en op basis van onderzoek en ervaring die er is bij het Versnellingshuis. We kunnen overheden bijvoorbeeld vanuit ons netwerk in contact brengen met ondernemers met een aanbod dat aansluit bij wat er bij een aanbesteding wordt gevraagd. In de workshop zullen we discussiëren over de vraag hoe het Versnellingshuis overheden kan helpen bij het uitvragen van circulaire producten en diensten. En laten zien wat de mogelijkheden zijn. Neem dus je vraag mee naar deze sessie.”
 

Duurzaamheid begint bij de uitvraag

De workshop helpt je om te klimmen op de R-ladder door al bij de uitvraag te letten op duurzaamheid. Imke: “De R-ladder gaat er vooral over dat je vroeg in de keten kijkt hoe je je product zo duurzaam mogelijk ontwerpt in plaats van dat je op het eind van de levensduur kijkt of er nog iets gerecycled kan worden. Dat geldt ook voor inkoop. Je moet bij de uitvraag al gaan nadenken over duurzaamheid. Daar ligt een grote rol voor de opdrachtgever. Zeker als je de eerste sporten van de ladder wilt gebruiken, refuse en rethink, moet je hier namelijk heel vroeg in het inkoopproces aan werken.”

Circulair inkopen lijkt ingewikkeld, maar volgens Imke valt dat erg mee. “Het is heel leuk om circulair in te kopen. Als je het gesprek aangaat en elkaar tegemoet kan komen met je wensen en belangen, dan kun je heel ver komen. Zowel voor de bedrijven als voor de inkoper en de opdrachtgever kan het heel mooi en leerzaam zijn om juist circulair in te kopen. Door eventuele bezwaren en obstakels bespreekbaar te maken, kun je van elkaar leren en groeien. We moeten kortom het positieve niet vergeten. Dat het inspirerend kan zijn juist om dingen anders te doen.”

Kom ook naar de Circulaire Beurs

Op de vraag waarom mensen zich voor de Circulaire Beurs zouden moeten inschrijven, heeft Imke een helder antwoord: “Omdat we er nog lang niet zijn. We roepen al een tijdje dat we circulair willen inkopen. Er worden wel stapjes gemaakt, maar we moeten het met z’n allen doen en drastischer. En dat lukt ons niet alleen. De Circulaire Beurs is dus een mooi moment om elkaar te ontmoeten en te kijken of we samen die grotere stappen kunnen zetten.”

De Circulaire Beurs vindt plaats op 10 november in Den Haag en is toegankelijk voor alle rijksambtenaren. Meer informatie over het event en de inschrijflink vind je hier. Vergeet je niet in te schrijven voor de sessie van Imke en haar collega’s. We hopen je daar te verwelkomen!