Nationale Klimaatweek 2022: Samen maken we Nederland steeds duurzamer

Nederland verduurzaamt. Het Rijk ook, en we hebben daarbij een voorbeeldrol voor de rest van het land. Op www.denkdoeduurzaam.nl  zie je wat er gebeurt op het gebied van de verduurzaming van de rijksbedrijfsvoering, om onze bijdrage te leveren. Inkopen met impact, slimmer energie gebruik, verspilling voorkomen en klimaatbewuster werken. Maar we hebben iedereen in het land nodig. Veel burgers, bedrijven en andere overheden dragen al hun steentje bij. Tijdens de Nationale Klimaatweek begin november kunnen die zich laten zien en een voorbeeldrol pakken.  Inspireer jij, niet alleen als ambtenaar, maar ook als burger met jouw organisatie of lokale initiatief Nederland om bewuster om te gaan met het klimaat. Meld je aan!

Foto van een gesprek met groen op de achtergrond
Beeld: ©Rijksoverheid

Klimaatsupporters

Bedrijven, stichtingen, mede-overheden (zoals gemeenten) en andere organisaties die hun beste beentje voor zetten voor het klimaat kunnen een bijdrage leveren aan de Nationale Klimaatweek. Loopt jouw bedrijf, stichting of organisatie voorop met verduurzaming of energiebesparing en ben je bereid om jouw duurzame initiatieven te delen en/of een actie of evenement te organiseren tijdens de Nationale Klimaatweek? 

Meld je aan als klimaatsupporter! 

Klimaatburgemeesters

Het ministerie van EZK zoekt dit jaar ook in alle gemeenten in Nederland een Klimaatburgemeester. Dat is iemand die zich in zijn of haar gemeente, wijk, of buurt inzet om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat kan een groot initiatief zijn, maar ook iets kleins. Iemand die bijvoorbeeld op een originele manier met de buurt veel energie bespaart of juist klimaatbewuster consumeert. Een Klimaatburgemeester deelt zijn of haar verhaal binnen het eigen netwerk, in lokale media en/of organiseert een actie of evenement tijdens de Nationale Klimaatweek. Lijkt jou dit wat? Ga voor meer informatie naar: https://nkw2022.nl/ 

Meld je aan als klimaatburgemeester!