Spoorboekje daagt inkopers én leveranciers van Beveiliging en BHV uit (video)

Categoriemanager René Lissenburg noemt het ook wel zijn ‘spoorboekje’: het categorieplan waarin beschreven staat hoe, met het oog op maatschappelijke thema’s, de diensten en producten juist ingekocht moeten worden. De categorie Beveiliging en BHV, waar René verantwoordelijk voor is, regelt de inkoop van alles wat met beveiliging  en bedrijfshulpverlening te maken heeft. En dat voor alle kantoren en locaties van het Rijk.

Categoriemanager René Lissenburg (links) en beveiliger Sam Bos (rechts) aan de voet van de Oosterscheldekering vertellen over de duurzame doelen in het categorieplan beveiliging en bhv.

Het plan geeft invulling aan de rijksbrede duurzaamheidsafspraken. Die afspraken zijn noodzakelijk om de Sustainable Development Goals, de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties te behalen. Evenals de duurzame en sociale doelen in de Rijksinkoopstrategie Inkopen met Impact, waarmee het Rijk deze doelen concretiseert.

René vertelt in deze video hoe hij binnen het Rijk opdrachtgevers en inkopers via het categorieplan stimuleert. En hoe hij bij aanbestedingen leveranciers uitdaagt om creatief na te denken over hoe zij de beschreven doelstellingen op het gebied van CO2-reductie, circulariteit en social return kunnen invullen. Ook laat René zien hoe inkopers en leveranciers hier op dit moment al volop mee bezig zijn.

Op de Oosterscheldekering licht beveiliger Sam Bos toe hoe hij op oudere leeftijd, dankzij social return weer kon instromen door een loopbaanswitch te maken. 

Ook Rosa Parastar is blij met haar functie als medewerker onderhoud BHV-middelen. Zij was in Iran ingenieur in een ziekenhuis en is dus een waardevolle aanwinst voor de leverancier die zich op de zorgmarkt richt. 

Categorieplan Beveiliging en BHV

Video over de duurzame maatregelen die de RIjksoverheid neemt via haar inkoop van de categorie Beveiliging en Bedrijfshulpverlening.