Duurzaam advies, innovatiegericht inkopen en ander mooi nieuws

De Rijksoverheid zit niet stil: er gebeurt steeds meer op het gebied van duurzame, sociale en innovatieve bedrijfsvoering. Wij zetten de mooiste voorbeelden van de afgelopen tijd voor je op een rijtje.

Afsluitend congres Circular PP Project

Op 2 en 3 september was het afsluitend congres van het Circular PP (Circular Public Procurement) Project. In dit project werken een aantal Europese landen, waaronder Nederland, samen om overheden meer bewust te maken van circulair inkopen.

Duurzaam advies inkopen

PIANOo publiceerde onlangs een handreiking Duurzaam inkopen van adviesdiensten. Zo kan je als overheidsinstelling bijvoorbeeld vragen naar de duurzaamheidsvisie en -ambitie van de opdrachtnemer.

Rijkswaterstaat zoekt circulaire innovaties in de grond, weg- en waterbouw

Rijkswaterstaat wil in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair werken. Om inzicht te krijgen in het huidige aanbod van innovaties nodigt Rijkswaterstaat marktpartijen uit om mee te doen aan een onderzoek. Met de uitkomsten bepaalt Rijkswaterstaat haar strategie om, samen met marktpartijen, de doelen voor klimaatneutraliteit en circulair werken te halen.

Online congres innovatiegericht inkopen

Op 7 oktober organiseert PIANOo in samenwerking met CROW, ProRail en Rijkswaterstaat een online congres over innovatiegericht inkopen. Na een paneldiscussie volgen een aantal deelsessies met inspirerende sprekers uit de bouw, grond, weg- en waterbouw en andere sectoren. Deelname aan het congres is kosteloos.

Earth Overshoot Day

Op 22 augustus was het Earth Overshoot Day, de dag waarop we als wereldbevolking alle natuurlijke grondstoffen die de aarde in een jaar kan produceren hebben gebruikt. In Nederland ligt het moment waarop we ons aandeel van de grondstoffen hebben gebruikt zelfs al in mei. De rest van het jaar staan we in feite in het rood. Daarom is het belangrijk dat we minder grondstoffen gebruiken. De Nederlandse overheid werkt aan een circulaire economie waarin grondstoffen zoveel mogelijk worden hergebruikt.

Samenwerking Energierijk Den Haag en Avans Hogeschool

Om de energietransitie te laten slagen is nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke partners en burgers nodig. De Rijksoverheid en Avans Hogeschool gaan een samenwerkingsovereenkomst aan en leggen zo een link tussen Energierijk Den Haag en het onderwijs. In een interview op de website van Avans vertellen bestuursvoorzitter Paul Rüpp en lector Perica Savanović van Avans en directeur Inkoop-, Facilitair en Huisvestingsbeleid Rijk André Weimar waarom deze stap zo belangrijk is.