Digitale toegankelijkheid op de website Denk Doe Duurzaam

Vanaf 23 september 2020 moeten alle (semi-)overheden voldoen aan de wet digitale toegankelijkheid WCAG. Deze wet schrijft voor dat informatie op websites, in digitale documenten en in apps voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dus ook voor mensen met een visuele of auditieve functiebeperking en mensen die minder of niet mobiel zijn. Voor een site als deze, Denk Doe Duurzaam, is dat een belangrijke voorwaarde en wilden we al eerder aan de nieuwe wet voldoen. Duurzaamheid bij de rijksoverheid betekent immer ook dat we baankansen creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en een blijvend, duurzaam positief verschil willen maken in hun (werk)leven. Zij moeten ook kunnen rekenen op toegankelijkheid van de informatie op deze site.

Digitale toegankelijkheid-nb

Pas toe of leg uit

Overheidswebsites zijn vanaf september 2020 daarnaast verplicht een ‘pas toe of leg uit’ verklaring te plaatsen. In eerste instantie moet de website natuurlijk voldoen aan de toegankelijkheidseisen, maar wanneer dat niet of nóg niet kan, moet worden uitgelegd waarom de website op bepaalde punten momenteel nog niet voldoet én wanneer dat wel het geval zal zijn.

Toegankelijkheid Denk Doe Duurzaam

Denk Doe Duurzaam heeft in februari 2020 een toegankelijkheidsonderzoek laten uitvoeren en heeft in mei 2020 de toegankelijkheidsstatus A gekregen. Dat betekent dat deze website volledig toegankelijk is voor iedereen. Het onderzoek is uitgevoerd door Stichting Accessibility (opent in nieuw venster), een afhankelijke partij gespecialiseerd in toegankelijkheid. Alle nieuwe content bieden wij op toegankelijke manier aan en eens per jaar nemen we onszelf opnieuw de maat.

Op onze pagina over toegankelijkheid vind je een link naar onze toegankelijkheidsverklaring (opent in nieuw venster).