15 januari Filmvertoning Kijk Klimaat: Onder het Maaiveld

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd
  • Locatie Auditorium, Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

De filmmakers bieden met het prijswinnende Onder het Maaiveld op innovatieve en meeslepende wijze een uniek kijkje in de ondergrondse gemeenschap van wortels, larven, wormen en schimmels.

Kijken naar de bodem is alsof je met een telescoop naar het heelal kijkt. Je vindt steeds vreemdere fascinerende vormen. Deze film helpt ons met verwonderen en waarderen.

Dit zegt Silko Mergenthal, beleidsmedewerker Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Silko zal als bodemexpert en microbioloog de filmvertoning voorzien van toelichting.

Wil je erbij zijn? Meld je hier aan.