07 december Webinar Waardevol Opdrachtgeven

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Hoe verbind je organisatiedoelen en publieke waarden aan de te stellen vraag aan de markt?

Nederland staat voor een aantal grote, complexe duurzaamheidsuitdagingen. Ook onze overheidsopdrachten en samenwerking met de markt kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Goed opdrachtgeverschap is daarin een onmisbare schakel. Maar wat is goed opdrachtgeverschap precies? En hoe maak je als opdrachtgever de afweging tussen verschillende publieke waarden, wanneer je de markt inschakelt? Hierover gaan we het gesprek aan tijdens het mini-symposium dat PIANOo in opdracht van Denk Doe Duurzaam organiseert. We bekijken het vraagstuk vanuit een wetenschappelijk en bestuurlijke invalshoek en betrekken daar de realisatie van doelen in de praktijk bij.

Tijdens dit webinar hebben we het over:

  • Hoe je goede invulling kunt geven aan opdrachtgeverschap.
  • Hoe je ook de positie van intern opdrachtgever kunt benutten bij de realisatie van je doelstellingen, het borgen van publieke waarden en werken aan de maatschappelijke opgave.
  • Hoe je het maximale haalt uit de samenwerking met de markt.

Prof. dr. Jacqueline Cramer deelt haar inzichten vanuit de we- tenschap en praktijk. Mark de Boer, plaatsvervangend secreta- ris-generaal BZK, geeft zijn visie op opdrachtgeverschap vanuit het perspectief van de ICBR.

Vervolgens maken we nadrukkelijk de koppeling met de praktijk van de opdrachtgever door middel van praktijkvoorbeelden, waarbij verschillende interne stakeholders én marktpartijen aan het gesprek deelnemen.

Meld je hier aan en laat je inspireren!