30 mei 30 en 31 mei: Internationale conferentie Open Procurement with Impact

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Tijd -
  • Locatie Koninklijk Instituut van de Tropen, Amsterdam

Je kunt je nu inschrijven via 'Open Procurement with Impact: How'.  
  
Het volledige programma staat op de site. Via de registratieknop kan je je inschrijven.
 
Het doel van de conferentie is om de democratie in de EU-landen te versterken door een effectieve dialoog over inkopen met impact op basis van openbare data. De EU presenteert haar plannen, de EU-landen geven aan hoe zij daar invulling aan geven en experts vertellen in workshops wat daarbij komt kijken.
 
Voor iedereen is het mogelijk om de conferentie online te volgen, waarbij op ieder moment kan worden ingelogd. Ook kan iedereen fysiek aanwezig zijn bij het eerste deel op de maandagochtend met de presentatie van de EU-commissie, de aanpak van Nederland en de paneldiscussie. Voor het vervolg van de conferentie is ruimte voor 30 personen, naast de 20 deelnemers van de EU-landen. Als zich meer mensen aanmelden, zal door de organisatie een keuze worden gemaakt op basis van evenredige vertegenwoordiging. 
 
De gemene deler van de workshops zijn de drie dimensies voor Open Data:

  1. Welke data kan openbaar worden gemaakt
  2. Het, voor hergebruik geschikt, openbaar maken van de data
  3. De dialoog voeren over de inkoopinformatie.

Ter afsluiting van de conferentie zal de balans worden opgemaakt. Om vervolgens afspraken te maken over toekomstige samenwerking tussen de EU-landen.