24 november Het Rijk gaat Anders Reizen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal

De rijksoverheid heeft zich een jaar geleden aangesloten bij de coalitie Anders Reizen, waarmee het de ambitie onderschrijft om de CO2-uitstoot van zakelijk reizen in 2030 te halveren t.o.v. 2016. De ministeries van IenW en BZK nodigen je graag uit voor een webinar over het verduurzamen van onze eigen mobiliteit.

HKH Laurentien van Oranje

Topgesprek

Het webinar begint met een gesprek tussen HKH Laurentien van Oranje, lid van de Raad van Advies van de coalitie Anders Reizen en Jan Hendrik Dronkers, secretaris-generaal van het ministerie van IenW (onder voorbehoud). Ze gaan in gesprek over onder andere de voorwaarden voor verandering die nodig zijn om de ambitieuze doelstelling te bereiken.

Inspiratie uit het veld

Een panel van deskundigen deelt ervaringen en goede voorbeelden passend bij de thema’s vliegverkeer, thuiswerken en stimuleren van de fiets. Natuurlijk staan we ook stil bij het effect van Corona op ons reisgedrag. Er is gelegenheid om vragen te stellen.

Aanmelden

Rijksambtenaren kunnen zich aanmelden voor de sessie door een e-mail te sturen naar adrie.huissoon@minienw.nl.