Startup in Residence (SiR)

Het Rijk zet inkoop in voor het stimuleren van innovaties. Dit gebeurt onder andere via aanbestedingen, waarbij niet zozeer gevraagd wordt om een specifiek product of dienst, maar wel om oplossingen. Dit geeft bedrijven de kans om innovatieve ideeën in te dienen. Een manier om innovatiegericht opdrachtgeverschap te bevorderen is Startup in Residence (SiR).

De Startup in Residence (SiR) focust op het (door)ontwikkelen van innovatieve oplossingen en doet zo zelf ervaring op in de samenwerking met startups. De ministeries van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie werken op het moment met SiR-programma’s, en Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit Economische Zaken en Klimaat bereiden er elk één voor. Bekijk de programma’s op de website van Startup in Residence.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over innovatiegericht inkopen op deze pagina van PIANOo.