Small business innovation research (SBIR)

Het Rijk zet inkoop in voor het stimuleren van innovaties. Dit gebeurt onder andere via aanbestedingen, waarbij niet zozeer gevraagd wordt om een specifiek product of dienst, maar wel om oplossingen. Dit geeft bedrijven de kans om innovatieve ideeën in te dienen. Een manier om innovatiegericht opdrachtgeverschap te bevorderen is small business innovation research.

Small Business Innovation Research (SBIR) is een gefaseerde competitie, waarbij bedrijven worden uitgedaagd een maatschappelijk probleem op te lossen. De focus ligt op onderzoek en ontwikkeling van innovatieve oplossingen, waarvoor een ontwikkelbudget beschikbaar wordt gesteld. Meer informatie vind je op de website van RVO.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over innovatiegericht inkopen op deze pagina van PIANOo.