MVI-actieplannen

Wat is eigenlijk de ambitie van mijn eigen organisatie? Ben je op zoek naar richting voor het maken van een duurzame keuze dan helpt om te weten wat de speerpunten van de eigen organisatie zijn.

De Rijksoverheid streeft naar MVI-actieplannen voor elk departement. In die plannen wordt aangegeven welke ambities het departement heeft op welke doelstellingen, en welke concrete acties zij hiertoe uitvoeren. Het gaat hierbij zowel om departementspecifieke inkoop (inkoop die alleen het ene departement zelf raakt) als generieke inkoop (voor de hele rijksoverheid via categoriemanagement). De Rijksbrede doelen lees je op de pagina doelen of in de inkoopstrategie van het Rijk. Bekijk ook de departementale MVI-actieplannen.

Categorieplannen en routekaarten

Categorieplannen geven op hun beurt een beeld van de inkoopstrategie voor een van de circa 20 rijksbrede inkoopcategorieën. Niet alleen de geplande aanbestedingen zijn hierin opgenomen, maar ook hoe de categorie invulling geeft aan de MVI-doelstellingen. Voor grond-, weg- en waterbouw en vastgoed werkt het Rijk niet met categorieplannen maar met routekaarten. Daarin staat de concrete ambitie, uitgezet in de tijd.