Innovatiepartnerschap en Challenges

Het Rijk zet inkoop in voor het stimuleren van innovaties. Dit gebeurt onder andere via aanbestedingen, waarbij niet zozeer gevraagd wordt om een specifiek product of dienst, maar wel om oplossingen. Dit geeft bedrijven de kans om innovatieve ideeën in te dienen. Een manier om innovatiegericht opdrachtgeverschap te bevorderen is Innovatiepartnerschap en Challenges.

Het innovatiepartnerschap lijkt qua aanpak op het SBIR, maar leidt tot daadwerkelijke afnamen van de innovatieve oplossing. Dit wordt voorafgaand aan het ontwikkeltraject afgesproken. Voor meer informatie hierover, bekijk de factsheet of pagina van PIANOo.

‘Challenges’ worden door verschillende ministeries ingezet als instrument om pilotopdrachten (maximaal ca.20.000 euro) te verstrekken aan jonge, innovatieve bedrijven. Onder meer de ministeries van BZK, OCW, IenW en VWS kondigen dergelijke ‘challenges’ aan op het platform Starthubs. Dit platform vormt de schakel tussen de departementen en de bedrijven.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over innovatiegericht inkopen op deze pagina van PIANOo.