Handreikingen milieuvriendelijk inkopen

Sinds 2010 is milieuvriendelijk inkopen bij de Rijksoverheid verplicht. In de praktijk betekent dit dat opdrachtgevers en inkopende organisaties bij inkopen in ieder geval minimum milieueisen moeten toepassen. Dat geldt voor inkopen die binnen één van de 45 productgroepen op www.mvicriteria.nl vallen. Maar je kunt ook in andere gevallen kiezen voor producten die milieuvriendelijk geproduceerd zijn, lang meegaan en gemakkelijk hergebruikt kunnen worden. Of gaan voor een hoger ambitieniveau dan het stellen van minimumeisen. Op die manier kun je in veel gevallen kosten besparen en draag je via de inkoop bij aan een beter milieu.

Instrumenten PIANOo

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft instrumenten ontwikkeld voor het schatten van vermeden CO2 carbon dioxide-uitstoot en vermeden grondstofgebruik. Inkoopprofessionals van overheden gebruiken de instrumenten om het inkoopbeleid steeds verder aan te scherpen. Ook helpen de schattingen voor het vergroten van draagvlak voor klimaatneutraal en circulair inkopen.

De instrumenten zijn beschikbaar via de website van PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden. De instrumenten zijn toepasbaar op de productgroepen ICT Information and communication technology, bedrijfskleding, transport en energie.

De thema's van MVOI
Beeld: ©RADIOo