Handreikingen milieuvriendelijk inkopen

Sinds 2010 is milieuvriendelijk inkopen bij de Rijksoverheid verplicht. In de praktijk betekent dit dat opdrachtgevers en inkopende organisaties bij inkopen in ieder geval minimum milieueisen moeten toepassen. Dat geldt voor inkopen die binnen één van de 45 productgroepen op www.mvicriteria.nl vallen. Maar je kunt ook in andere gevallen kiezen voor producten die milieuvriendelijk geproduceerd zijn, lang meegaan en gemakkelijk hergebruikt kunnen worden. Of gaan voor een hoger ambitieniveau dan het stellen van minimumeisen. Op die manier kun je in veel gevallen kosten besparen en draag je via de inkoop bij aan een beter milieu.

PIANOo heeft op haar website meer uitleg staan, maar ook onderzoeken, handreikingen en praktijkvoorbeelden.