Functioneel specificeren

Functioneel specificeren is een wijze van beschrijven waaraan een product, dienst of oplossing moet voldoen, zónder dat dit de vrijheid van leveranciers inperkt om met innovatieve ideeën te komen. Functioneel specificeren biedt zo de ruimte aan de markt voor innovatieve oplossingen en is daarom een essentieel instrument voor innovatiegericht inkopen.

PIANOo biedt praktische hulp, en geeft inzicht in de belemmeringen die functioneel specificeren in de weg kunnen staan, zoals een (al te) risicomijdende houding. Ook een handige factsheet en een stappenplan voor het toepassen van functioneel specificeren vind je er.