JenV gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder op niveau 3

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is in januari 2023 gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder op niveau 3. De Nationale Politie en de Rechtspraak hebben niet deelgenomen in deze certificering. De Nationale politie is in 2023 zelf ook gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder op niveau 3. De CO2-prestatieladder helpt organisaties om hun CO2-uitstoot inzichtelijk te maken en te verminderen. De ladder bestaat uit 5 niveaus. De eerste 3 gaan over de CO2-uitstoot van de eigen organisatie. Niveaus 4 en 5 over de uitstoot in de ketens van leveranciers en klanten. Uit dit systeem volgen de voetafdrukken van de organisaties. Hierdoor is te zien of het ministerie op de goede weg is richting klimaatneutraliteit in 2030. En ook welke maatregelen zij nog moeten nemen om dat voor elkaar te krijgen. Deelnemende organisaties moeten hier duidelijk over communiceren. Zowel intern als extern.

CO2-footprint JenV

De totale uitstoot van JenV (exclusief de Nationale Politie en de Rechtspraak) komt uit op 163.800 ton CO2 in 2019. Dit zijn de CO2-emissies van scope 1 (b.v. aardgas), scope 2 (b.v. elektriciteit) en de business travel (b.v. vliegreizen). Hiervan wordt ongeveer 15% uitgestoten in emissies door vervoer in het kader van het primair proces en ongeveer 85% wordt uitgestoten door het gebruik van de panden van JenV. 

De hoofdoelstelling van het Rijk, en dus ook het ministerie van JenV, is het bereiken van een klimaat neutrale bedrijfsvoering in 2030. Klimaatneutraal houdt in dat activiteiten geen negatief effect mogen hebben op het klimaat en geen CO2-uitstoot is veroorzaakt. De strategie daarbij is tevens gericht op besparen en voorkomen van verspilling. Vervolgens is het de bedoeling om zoveel mogelijk over te schakelen op hernieuwbare bronnen en grondstoffen. Het Rijk heeft verschillende tussendoelen bepaald om te stimuleren dat de reducties daadwerkelijk worden bereikt. 

Doelen

Om de uitstoot van CO2 te reduceren, volgt JenV de doelstellingen die het Rijk heeft vastgesteld. Hieronder zijn deze doelstellingen opgenomen:

Mobiliteit

De Rijksoverheid halveert, in lijn met de coalitie Anders reizen, in 2030 de uitstoot van haar zakelijke mobiliteit. JenV reduceert de milieubelasting van haar reiskilometers (woon- werk en zakelijk reizen) t.o.v. 2016 met 50% in 2030. 

Huisvesting

Kantoren: In 2030 beschikt de kantorenportefeuille van het Rijk over gemiddeld label A. De rijkskantoren worden o.l.v. het Rijksvastgoedbedrijf verduurzaamd. 
Specialty panden: Het doel is klimaatneutraal in 2050. Om dit te bereiken zijn routekaarten opgesteld om inzichtelijk te maken welke maatregelen nodig zijn. In de vastgoedportefeuilles van JenV zitten grote opgaven. Veel vastgoed is verouderd en niet duurzaam. Bij deze opgaven heeft JenV als opdrachtgever een grotere rol dan bij de kantoren. Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor de realisatie. 

Gasverbruik

In 2030 is het gasverbruik met 30% afgenomen t.o.v. 2019 en voor minimaal 50% afkomstig van hernieuwbare bronnen. 

Elektriciteit 

In 2030 is de elektriciteit die wordt gebruikt 100% hernieuwbaar en is het energieverbruik van de kantoren met 50% gereduceerd t.o.v. 2008. 

Maatregelen

Voortkomend uit bovenstaande doelstellingen, zijn onderstaande maatregelen geformuleerd:

Huisvesting

 • Verduurzaming rijkskantoren 
 • Verduurzaming specialty gebouwen van JenV 
 • Gasverbruik reduceren met 30%
 • 15% gasreductie van 1 augustus 2022 tot 31 maart 2023
 • Elektriciteit met garantie Nederlandse oorsprong
 • Hernieuwbaar gas
 • Energie labels rijkskantoren verduurzamen
 • “Zet de knop om” binnen de rijkskantoren 
 • Programma standaard maatregelen vastgoed DJI - Labelverbetering (2030)

Mobiliteit

 • CO2-uitstoot reizen verminderen
 • Vliegen verminderen
 • Zero emissie wagenpark realiseren