Samen naar een duurzamer Ministerie van Algemene Zaken

Het ministerie van AZ is in 2021 gestart met de implementatie van de CO2-Prestatieladder op trede 3. Trede 3 is het gebruikelijke instapniveau van de prestatieladder. Hierdoor kreeg AZ inzicht in de CO2-uitstoot van de bedrijfsvoering, met name energie en zakelijke mobiliteit. Bij het doorgroeien naar hogere treden op de ladder zal ook de inkoopketen en het effect van beleid op de CO2-uitstoot mee worden genomen.

Certificering CO2-Prestatieladder

De eerste stap in het proces van de CO2-Prestatieladder is het berekenen van de CO2-uitstoot van het Ministerie van Algemene Zaken en daarmee de CO2-footprint vaststellen. Deze is opgesteld voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Het jaar 2019 is het basisjaar en dient als nulmeting voor het CO2-beleid conform de systematiek van de CO2-Prestatieladder. 
De CO2-footprint omvat alle directe uitstoot door het eigen brandstofverbruik, verwarming, het elektriciteitsverbruik en zakelijke reizen (exclusief woon-werkverkeer). De CO2-footprint van AZ bedroeg in 2019 612 ton CO2.

CO2-Footprint 2019

CO2-Footprint 2019
BronUitstoot
Aardgasverwarming239
Stadsverwarming250
Elektriciteit0
Wagenpark - Benzine34
Wagenpark - Elektrisch0
Zakelijke reizen - OV24
Vluchten 1-7007
Vluchten 700-25008
Vluchten meer dan 250040
Zakelijke reizen - gedecl. km privé auto8
Brontabel als csv (263 bytes)

De CO2-uitstoot was in 2020 aanzienlijk minder door de Covid-pandemie. Deze vermindering van CO2-uitstoot is nauwelijks terug te zien in aardgas- en stadsverwarming omdat veel van de functies bij AZ pand gebonden zijn en de minsterraad en de onderraden ook tijdens de Covid-pandemie gewoon doorgang hebben gevonden. Op het gebied van vervoer is de CO2-uitstoot wel aanzienlijk verminderd. 
•    Door de Covid-pandemie is er aanzienlijk minder met het OV gereisd. Opvallend is dat door het hybride werken het reizen met OV niet meer op het oude niveau is terug gekomen. 
•    Wat betreft de vliegreizen zien we in 2020 een behoorlijke afname door Covid. In 2021 nemen vooral de middellange vluchten weer toe, al zijn het niet de aantallen van voor de pandemie. 
•    De Covid-pandemie heeft geen invloed op het aantal gedeclareerde kilometers. Deze zijn, gezien het aantal medewerkers,  niet extreem hoog, maar hebben toch een aanzienlijke impact op de CO2-footprint; korte- en middellange vluchten samen hebben minder impact dan zakelijk reizen met de privé auto. 

Reductiedoelstellingen

Het doel van het Rijk is een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. AZ handelt op basis van de invloed die zij heeft, in het licht van de bijzondere situatie waarin zij zich bevindt  (voor en na de verhuizing). De  focus ligt nu op reduceren en hierbij zoveel mogelijk aansluiten op de volgende rijksbrede doelstellingen: 

1.    In 2020 is het wagenpark 20% zero emissie, in 2028 100%.
2.    Voor zakelijke reizen (incl. woon-werk verkeer) in 2030 50% CO₂- reductie t.o.v. 2016. 
3.    Elektriciteit 100% hernieuwbaar in 2030.
4.    Gemiddeld 2% energiebesparing per jaar voor de rijksgebouwen. 
5.    Gasverbruik van alle rijksgebouwen met 30% afgenomen ten opzichte van 2019 en voor minimaal 50% afkomstig van hernieuwbare bronnen. 

Het doel van het Ministerie van Algemene Zaken is om de CO2-uitstoot in 2025 met 20% te hebben gereduceerd ten opzichte van 2019. Om deze reductiedoelstelling te halen zijn verschillende maatregelen nodig, waarbij het ministerie inzet op: 

Mobiliteit
•    Elektrificatie wagenpark
•    Terugdringen zakelijke kilometers
•    Terugdringen vliegkilometers

Gasverbruik en stadswarmte
•    Ketels vervangen
•    Overleg Eneco en RVB betreffende CO2-neutraal opwekken stadswarmte. 

Kantoren
•    Renovatie Binnenhof
•    Verbouwing Catshuis

Energiebesparing
De elektriciteit bij AZ is al 100% hernieuwbaar (groene energie). Diverse energiebesparende maatregelen zijn uitgewerkt in het CO2-Managementplan. 

Welke andere maatregelen er precies genomen worden en hoe ze worden uitgevoerd zijn uitgewerkt in het CO2-Managementplan. Neem voor meer informatie, vragen, of opmerkingen contact op met Hans van der Kooij