Innovatiegericht opdrachtgeverschap

Het Rijk zet inkoop in voor het stimuleren van innovaties. Dit gebeurt onder andere via aanbestedingen, waarbij niet zozeer gevraagd wordt om een specifiek product of dienst, maar wel om oplossingen. Dit geeft bedrijven de kans om innovatieve ideeën in te dienen. Een aantal manieren om innovatiegericht opdrachtgeverschap te bevorderen zijn:

Small business innovation research (SBIR)

Small Business Innovation Research (SBIR) is een gefaseerde competitie, waarbij bedrijven worden uitgedaagd een maatschappelijk probleem op te lossen. De focus ligt op onderzoek en ontwikkeling van innovatieve oplossingen, waarvoor een ontwikkelbudget beschikbaar wordt gesteld. Meer informatie vind je op de website van RVO.

Startup in Residence (SiR)

De Startup in Residence (SiR) focust op het (door)ontwikkelen van innovatieve oplossingen en doet zo zelf ervaring op in de samenwerking met startups. De ministeries van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie werken op het moment met SiR-programma’s, en Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit Economische Zaken en Klimaat bereiden er elk één voor. Bekijk de programma’s op de website van Startup in Residence.

Innovatiepartnerschap en Challenges

Het innovatiepartnerschap lijkt qua aanpak op het SBIR, maar leidt tot daadwerkelijke afnamen van de innovatieve oplossing. Dit wordt voorafgaand aan het ontwikkeltraject afgesproken. Voor meer informatie hierover, bekijk de factsheet of pagina van PIANOo.

Challenges’ worden door verschillende ministeries ingezet als instrument om pilotopdrachten (maximaal ca.20.000 euro) te verstrekken aan jonge, innovatieve bedrijven. Onder meer de ministeries van BZK, OCW, IenW en VWS kondigen dergelijke ‘challenges’ aan op het platform Starthubs. Dit platform vormt de schakel tussen de departementen en de bedrijven.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over innovatiegericht inkopen op deze pagina van PIANOo. Daar worden de hierboven genoemde instrumenten nog uitgebreider beschreven en is veel informatie te vinden over andere manieren en instrumenten voor innovatiegericht inkopen.