Doelen voor gebouwen

Om klimaatneutraal te worden is het belangrijk om het energieverbruik van onze kantoren en gebouwen zoveel mogelijk te beperken. Daarom werken we toe naar energiezuinige labels voor onze kantoren en werken we aan allerlei energiebesparende maatregelen die moeten leiden tot een halvering van het energieverbruik. Daarnaast zijn de kantoren een belangrijke bouwsteen voor het reduceren van het grondstoffengebruik.

De doelen zijn:

  • Gemiddeld 2% energiebesparing per jaar voor de rijksgebouwen. In 2020 moet een besparing van 25% ten opzichte van 2008 zijn gerealiseerd.
  • In 2030 is het energieverbruik van rijkskantoren gehalveerd ten opzichte van 2008
  • In 2023 beschikken kantoorgebouwen minimaal over energielabel C, de Rijksoverheid streeft naar label B voor haar eigen kantoorgebouwen.
  • In 2030 beschikken rijkskantoren over gemiddeld energielabel A.
  • In 2030 wordt de kantorenportefeuille circulair beheerd.