Hergebruik onderdeel van circulaire catering bij het Rijk

Circulaire Catering, dat is de gewenste toekomst binnen het Rijk. Een behoorlijke transitie naar minder verspilling, minder afval, meer plantaardig voedsel en een andere manier van werken. We spraken met erover met Rob Heijink, categoriemanager bij RVO en verantwoordelijk voor het bij elkaar brengen van de behoefte van de verschillende rijksonderdelen en de mogelijkheden van de markt.

Als categoriemanager is Rob continu bezig de behoeften van verschillende rijksonderdelen en de mogelijkheden van de markt bij elkaar te brengen. Deze komen samen in het categorieplan. Rob legt uit: “In het categorieplan staan de behoeften centraal. Deze geeft de koers aan voor vier jaar, zoals de klantenraad die voor zich ziet. Die klantenraad wordt geacht het beste in kaart te hebben wat er rijksbreed nodig is in de categorie. De koers komt tot stand door ook te kijken naar de ontwikkelingen op gebied van catering. Dat begint met het verzamelen van ideeën. In vaktijdschriften bijvoorbeeld, of op beurzen, zoals de horecava. Wat heeft urgentie? Is er draagvlak voor en behoefte aan? Past het binnen het Rijk en binnen aanbestedingen en beleidsdoelen? We proberen dat zo concreet mogelijk te maken en daar besluitvorming over te krijgen. Dat zijn in grote lijnen de te zetten stappen.”.”

De schijf van vijf

Om overzicht te creëren in de categorie catering, maakte Rob een ‘schijf van vijf’, met thema’s die belangrijk zijn voor de categorie. Dat zijn circulaire economie, eerlijke handel, gezonde voeding, inclusieve samenleving en een duurzaam assortiment. “Alle vijf zijn ze van belang en komen ze van verschillende ministeries, ieder met een eigen belang dus,” legt Rob uit. “Dat is een mooi complex netwerk.” Een voorbeeld van eerlijke handel is transparantie in de koffieketen. “Op dit moment is de situatie op de koffiemarkt erg slecht. Die signalen pikken we op. We willen dat er voor onze koffie een eerlijke prijs betaald wordt. Die koers landt in het categorieplan en inmiddels lopen de aanbestedingen."

Schijf van vijf

Rijnstraat 8

Een ander voorbeeld, binnen het thema duurzaam assortiment, is het project ‘verduurzaming catering Rijnstraat 8’, dat overigens niet onder de verantwoordelijkheid van Rob viel, maar dat hij zeker toejuicht. Rob legt uit: “Een groep binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken en I&W is met scrumsessies aan de gang gegaan. Ze hebben daar met elkaar gekozen wat ze wilden oppakken. Een van de resultaten is de inzet van de ‘too good to go’-app. Deze bestaat al langer in de horeca en helpt voedselverspilling voorkomen. Retail en bakkers bieden producten die zij over hebben aan in de app. Tegen een gereduceerde prijs kunnen mensen deze producten ophalen. Dat principe is ingevoerd bij Rijnstraat 8, waar de medewerkers van dat pand nu dus via de app zien wat de cateraar die dag over heeft. Zij nemen dit voor een goede prijs mee naar huis. Dat is echt een voorbeeld van een idee dat goed werkt.”

Voor meer inspirerende voorbeelden binnen de thema’s van de schijf van vijf, lees ook het heldenverhaal over circulaire economie in de praktijk, met de Haagse Zwam en Floating Farm in de hoofdrol.

Ook toewerken naar een circulaire categorie? De gouden tips van Rob:

  • Doe dingen waar je in gelooft en waarvan je ziet dat ze de goede kant op gaan
  • Creëer een team waarmee je geïnspireerd aan doelen werkt
  • Wachten tot alle dilemma’s rondom duurzaamheid bestudeerd zijn, is echt de dood in de pot!
  • Zoek dingen uit in het proces, niet aan de start
  • Maak het een sprankelend, interessant en levend proces! Houd het vooral leuk.

Meer lezen over de plannen van Rob om de Categorie Catering circulair te maken? Lees dan verder in het visiestuk Naar een circulaire categorie catering.