Doelen voor catering

In de sector bedrijfscatering komen veel potentieel vervuilende óf duurzame stromen samen: grondstoffen (voedsel), afval, plastic, energie, creëren van banen en meer. Het Rijk zet in op een socialere en duurzamere catering, met aandacht voor gedragsverandering bij werknemers.

Rijksbrede doelen daarbij zijn:

  • In 2020 zijn catering en afval- en grondstoffenmanagement twee van de zes bedrijfsvoeringcategorieën die circulair zijn ingericht.
  • Er wordt gebruik gemaakt van energie-efficiente apparatuur en minimaal belastende inrichting van de catering.
  • Voedselverspilling wordt tegengegaan.
  • Catering is een kansrijk gebied voor werkgelegenheid, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar maakt het Rijk gebruik van.
  • Actief communiceren hoe voedselverspilling en plasticgebruik wordt tegengegaan binnen het Rijk, en werken aan meer bewustzijn onder cateringgebruikers en/of medewerkers.